Czy w ubezpieczeniu ma zastosowanie regres do Ubezpieczonego w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa?

O regresie ubezpieczeniowym mówimy wówczas, gdy Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu w wyniku rażącego niedbalstwa świadczenie a następnie zwróci się do Ciebie o zwrot kwoty świadczenia. Standardowo Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do Ubezpieczonego, w przypadku szkód będących wynikiem rażącego niedbalstwa. Za dodatkową składką oferujemy możliwość wykupienia prawa Ubezpieczyciela do regresu. Jako, że kodeks cywilny nie definiuje rażącego niedbalstwa rekomendujemy rozszerzenie ochrony i wykupienie prawa ubezpieczyciela do regresu w przypadku szkód będących skutkiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego Biura Usług Płatniczych.

Kategoria
Ubezpieczenie dla Biura usług płatniczych
Tagi
, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *