fbpx

Kalkulacja składki za ubezpieczenie

Wyliczenie składki za ubezpieczenie (cena przeniesienia ryzyka na zakład ubezpieczeń) z uwzględnieniem przyjętych przez zakład ubezpieczeń czynników cenotwórczych:

  • stawki wyjściowej (lub składki podstawowej),
  • składek dodatkowych za rozszerzenia pokrycia ubezpieczeniowego,
  • zniżek za bezszkodowość (brak wypłat odszkodowań) w konkretnym okresie poprzedzającym ubezpieczenie, kontynuację ubezpieczenia w zakładzie, który ma dokonać wznowienia ubezpieczenia (bonus za lojalność), przynależność do grupy zakupowej,
  • zwyżek za szkodowość (wypłaty odszkodowań) w konkretnym okresie poprzedzającym ubezpieczenie.

Innymi czynnikami branymi pod uwagę przy kalkulacji składki mogą być również: rozmiary prowadzonej działalności oraz udokumentowane doświadczenie Ubezpieczonego.