Kalkulacja składki za ubezpieczenie

Kalkulacja składki za ubezpieczenie oznacza wyliczenie wysokości składki.  To ustalenie ceny przeniesienia ryzyka na zakład ubezpieczeń. Uwzględnienia się przy tym przyjęte przez zakład ubezpieczeń czynniki cenotwórcze, to jest:

  • stawkę wyjściową (lub składkę podstawową),
  • składkę dodatkową za rozszerzenia pokrycia ubezpieczeniowego,
  • zniżkę za bezszkodowość (brak wypłat odszkodowań) w konkretnym okresie poprzedzającym ubezpieczenie, kontynuację ubezpieczenia w zakładzie, który ma dokonać wznowienia ubezpieczenia (bonus za lojalność), przynależność do grupy zakupowej,
  • zwyżkę za szkodowość (wypłaty odszkodowań) w konkretnym okresie poprzedzającym ubezpieczenie.

Wyliczając składkę za ubezpieczenie bierzemy pod uwagę także rozmiary prowadzonej działalności oraz udokumentowane doświadczenie Ubezpieczonego.