Profesjonalnie zbudowany produkt ubezpieczeniowy to podstawa

Renomowani partnerzy ubezpieczeniowi to podstawa wypracowania najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia. Zbudowanie produktu ubezpieczeniowego o wysokiej jakości wymaga ścisłej współpracy z liderami rynku ubezpieczeniowego, uwzględnienia aktualnych trendów, rozwiązań technologicznych i uregulowań prawnych. Przede wszystkim jednak wymaga dokładnej znajomości potrzeb klientów i umiejętności wypracowania najkorzystniejszej relacji pomiędzy potrzebą, produktem i realiami rynkowymi.

WPSU współpracuje z partnerskimi zakładami ubezpieczeń na podstawie stosownych umów agencyjnych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Nasi partnerzy ubezpieczeniowi:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 • Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital S.A.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polisa-Życie S.A.