Zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa powinny rozważyć ochronę ubezpieczeniową swojej działalności, czyli ubezpieczenie OC firmy. Prowadzenie działalności  wiąże się bowiem z określonym ryzykiem. Jako przedsiębiorca możemy stać się sprawcą szkody, narażając firmę na duże straty finansowe. Nie ma znaczenia w tym przypadku rodzaj prowadzonej działalności. Dobrym rozwiązaniem dla przezornych przedsiębiorców jest odpowiednie ubezpieczenie OC firmy, uwzględniające wszystkie możliwe zagrożenia.

ubezpieczenie oc dla firmy

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie OC firmy w naszej multiagencji?

dobry ubezpieczyciel

Rzetelna oferta

Oferty od znanych i sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

najlepsze ubezpieczenie

Zgodnie z potrzebami

Oferty dostosowana do specyfiki konkretnej działalności.

dobre ubezpieczenie

Kompleksowa ochrona

Kompleksowa ochrona działalności firmy.

kontakt ubezpeiczenie

Wsparcie

Wsparcie zespołu ekspertów w bieżących kwestiach ubezpieczeniowych.

tanie ubezpieczenie

Zabezpieczenie finansowe

Zapewnienia bezpieczeństwa finansowego firmy w przypadku konieczności wypłacenia odszkodowania osobom trzecim.

polecane ubezpieczenie

Firma godna zaufania

Zwiększenie zaufania Klientów i Kontrahentów.

Zakres ubezpieczenia OC firmy

Szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadanym mieniem (np. nieruchomość, majątek ruchomy)lub wprowadzeniem produktu do obrotu.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, które pozwolą na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do specyfiki danej działalności.

Jak kupić?
kontakt ubezpieczenie

Zadzwoń

Skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerami telefonu:

607 333 126, 661 333 135

kontakt ubezpieczenia

Napisz wiadomość email

Wyślij do nas zapytanie na adres:

biuro@wpsu.pl

ubezpieczenie Poznań

Odwiedź nas osobiście

Zapraszamy do naszego oddziału pod adresem:

ul. Mostowa 23/19 w Poznaniu

Warto wiedzieć

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, ale może również generować ryzyko związane z odpowiedzialnością firmy wobec osób trzecich. Istnieją rodzaje działalności, charakteryzujące się szczególnie wysokim prawdopodobieństwem spowodowania szkody przez firmę.

Jakie rodzaje szkody mogą być spowodowane przez firmę?

  • Szkody wyrządzone pracownikom firmy, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy są najczęstszą formą szkód, za jakie odpowiedzialność ponosi pracodawca. Nie ma znaczenia tutaj forma zatrudnienia i specyfika działalności. Istnieją jednak przedsiębiorstwa, w których pracownicy bardziej narażeni są na ryzyko uszczerbku. Mam tu na myśli firmy budowlane, transportowe, firmy, w których pracownicy wykonują pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym czy obsługą urządzeń przemysłowych.
  • Szkody powstałe, jako efekt uboczny wykonywanej pracy. Przykładem mogą być uszkodzenia wskutek wibracji urządzeń stosowanych przez firmy budowlane.
  • Szkody powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym w celu wykonania usługi. To szkody, na jakie narażone są najczęściej warsztaty, firmy samochodowe, pralnie, wszelkiego rodzaju serwisy.
  • Szkody mogą powstawać także w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez firmę. To ryzyko dotyczy głównie magazynów, szatni a więc firm przechowujących rzeczy swoich klientów.

Jak zabezpieczyć się na wypadek spowodowania szkody przez firmę?

Do efektywnych narzędzi zabezpieczania firmy przed ryzykiem start, spowodowanych wyrządzeniem szkody osobie trzeciej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli ubezpieczenie OC firmy. Kluczowe znaczenie ma tutaj optymalne dostosowanie ubezpieczenia do specyfiki działalności firmy…
czytaj dalej