Ubezpieczenie mienia firmy zapewnia ochronę majątku m in. od zdarzeń losowych oraz kradzieży. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej mogą być np. budynki, lokale, środki obrotowe, towary, nakłady adaptacyjne lub maszyny i urządzenia. Zakres oraz wysokość sumy na polisie dopasowywany jest indywidualnie, w zależności od charakteru przedsiębiorstwa, wielkości posiadanego majątku oraz oczekiwań Klienta.

ubezpieczenie mienia firmy

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie mienia firmy w naszej multiagencji?

dobry ubezpieczyciel

Rzetelna oferta

Oferty od znanych i sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

najlepsze ubezpieczenie

Zgodnie z potrzebami

Oferty przygotowywane w oparciu o indywidualne bieżące potrzeby Klienta.

dobre ubezpieczenie

Kompleksowa ochrona

Kompleksowa ochrona mienia firmy.

kontakt ubezpeiczenie

Wsparcie

Wsparcie zespołu ekspertów w bieżących kwestiach ubezpieczeniowych.

Zakres ubezpieczenia mienia firmy

Możliwość rozszerzenia zakresu o ryzyka dodatkowe, np. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, stacjonarnego, stłuczenia szyb, katastrofa budowlana, mienie w transporcie.

Ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz kradzieży.

Możliwość objęcia ubezpieczeniem poszczególnych składników majątku.

Indywidualnie dostosowany zakres ubezpieczenia do potrzeb Klienta.

Możliwość ubezpieczenia majątku w zakresie all risk (od wszystkich ryzyk).

Jak kupić?
kontakt ubezpieczenie

Zadzwoń

Skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerami telefonu:

607 333 126, 661 333 135

kontakt ubezpieczenia

Napisz wiadomość email

Wyślij do nas zapytanie na adres:

biuro@wpsu.pl

ubezpieczenie Poznań

Odwiedź nas osobiście

Zapraszamy do naszego oddziału pod adresem:

ul. Mostowa 23/19 w Poznaniu

Warto wiedzieć

Decydując się na objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku firmy, bez względu na to czy będą to maszyny, wyposażenie biura czy też sam budynek usłyszymy pytanie, na które będziemy musieli odpowiedzieć – jaka jest wartość mienia firmy, które chcemy ubezpieczyć? Jeśli w tym momencie w głowie pojawia się odpowiedź „ może, raczej, chyba …”, to pewne jest tylko to, że w przyszłości może czekać nas duże rozczarowanie. Często popełnianym błędem przy zawieraniu ubezpieczenia jest nieprecyzyjnie określona suma ubezpieczenia mienia firmy, czyli wartości składnika majątku jaki chcemy objąć ochroną.

Niedoubezpieczenie

Jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanej i niezgodnej ze stanem faktycznym odpowiedzi? W takiej sytuacji może pojawić się tzw. „niedoubezpieczenie” lub też zawyżenie sumy ubezpieczenia. Skutki popełnionego błędu odczujemy jednak dopiero w sytuacji kiedy przyjdzie do wypłaty odszkodowania po zaistniałej szkodzie. Rozważmy dwie sytuacje.

Zawyżenie wartości majątku firmy

Polisa wystawiana jest na sumę ubezpieczenie wyższą niż faktycznie wart jest nasz ubezpieczany majątek. Co osiągniemy? Zapłacimy wyższą składkę za ubezpieczenie, a Towarzystwo w przypadku szkody i tak wypłaci odszkodowanie w kwocie faktycznej wartości majątku… czytaj dalej