Ubezpieczenie NNW dziecka

Jak mówi mądre ludowe przysłowie „jak się nie przewróci, to się nie nauczy”, dobrze jest wychowywać dzieci w zdroworozsądkowym duchu. Dobrze jest także właściwie przygotować się na skutki nieuniknionych dziecięcych urazów. W tym celu najlepiej sprawdza się właściwie dobrane ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży. Jeśli chcesz zapewnić dobrej jakości całodobową ochronę ubezpieczeniową swojemu dziecku w szkole, w domu, na zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdach, wybierz rozwiązanie najlepiej dostosowane do potrzeb Twojej Rodziny.

ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka

Ochronę ubezpieczeniową możesz zapewnić dziecku na każdym etapie jego rozwoju.

ubezpieczenie przedszkole żlobek

Dzieci w wieku przedszkolnym

Ochroną ubezpieczeniową można objąć dziecko już od urodzenia. Nie ma zatem przeszkód aby zapewnić ubezpieczenie NNW dziecku, uczęszczającemu do żłobka i przedszkola.

ubezpieczenie dla dziecka uprawiającego sport

Dzieci uprawiające sport wyczynowo

Jeśli Twoja pociecha uczęszcza do szkoły sportowej lub pozaszkolnego klubu sportowego, jeździ na treningi i zawody, to mamy dla Ciebie odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie.

ubezpieczenie NNW szkolne dla dziecka

Dziecko w wieku szkolnym

Ubezpieczenie NNW szkolne zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę przez cały rok w domu, szkole, na zajęciach pozalekcyjnych i na wycieczkach.

ubezpieczenie dla studenta

Studenci

Ubezpieczenie NNW dla dziecka możesz wykupić również na etapie jego edukacji akademickiej. Ochronę możesz dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie OC na praktyki.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW dla dziecka?

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • śmierć Ubezpieczonego wskutek NNW
 • śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
 • zdiagnozowanie sepsy
 • zwrot kosztów leczenia
 • pobyt w szpitalu
 • oparzenia
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie, użądlenie
 • koszty leczenia stomatologicznego jako następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki
 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie NNW dla dziecka w naszej multiagnecji?

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • możliwość wyboru OC dla studentów
  ochrona 365 dni w roku 24h/dobę, także podczas wycieczek szkolnych i wakacji
 • elastyczność oferty, możliwość wyboru spośród 6 wariantów ubezpieczenia
 • dla osób do 20 r.ż. możliwość rozszerzenia zakresu o wyczynowe uprawianie sportu
 • na jednej polisie możesz ubezpieczyć wszystkie swoje dzieci
 • możliwość indywidualnego ustalenia zakresu ubezpieczenia (w tym celu skontaktuj się bezpośrednio z naszym specjalistą)
 • wsparcie specjalistów w bieżących kwestiach ubezpieczeniowych
Jak kupić?
kontakt ubezpieczenie

Zadzwoń

Skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerami telefonu:

607 333 126, 661 333 135

kontakt ubezpieczenia

Napisz wiadomość email

Wyślij do nas zapytanie na adres:

biuro@wpsu.pl

ubezpieczenie Poznań

Odwiedź nas osobiście

Zapraszamy do naszego oddziału pod adresem:

ul. Mostowa 23/19 w Poznaniu

Warto wiedzieć
 1. Ubezpieczenie szkolne NNW dziecka nie jest obowiązkowe. Można ubezpieczyć dziecko w szkole lub indywidualnie dobierając zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb.
 2. Atrakcyjne cenowo oferty często oznaczają niskie sumy ubezpieczenia, czyli w konsekwencji niskie sumy wypłacanych świadczeń.
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w następstwie lub w związku z:
  – popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
  – popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia,
  – chorobami lub uszkodzeniami ciała zdiagnozowanymi przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
  – chorobą zawodową, chorobą psychiczną,
  – uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
  – operacją wtórną,
  – wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem wyboru wariantu ubezpieczenia z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu,
  – jazdą rowerem po drogach publicznych przez ubezpieczonego w wieku do 10 lat bez opieki osoby dorosłej.
 4. Aby zapoznać się ze szczegółową listą wyłączeń, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, koniecznie przeczytaj OWU.
 5. Wyczynowe uprawianie sportu to forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu:
  – poprzez uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych,
  – podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach sportowych,
  – za wynagrodzeniem.
 6. Wyczynowym uprawianiem sportu NIE JEST:
  – uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach w ramach szkolnych klubów sportowych,
  – uprawianie sportu w ramach lekcji wychowania fizycznego (za wyjątkiem szkół sportowych),
  – rekreacyjne uprawianie sportu.
Do pobrania
Poczytaj!