Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe podane przez Pana/Panią przy rejestracji w serwisie, w trakcie korzystania z kalkulatora składki oraz innych funkcjonalności serwisu oraz w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń sp. z o.o. (Administratora) ul. Mostowa 23/19 61-854 Poznań na następujących zasadach:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób:
korespondencyjnie: Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń sp. z o.o. , ul. Mostowa 23/19 61-854 Poznań ;
mailowo: odo@wpsu.pl

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:
  a) dla celów związanych z wykonywaniem na Pani/Pana rzecz usług oferowanych Użytkownikom portalu, w szczególności w zakresie kalkulatora składki ubezpieczeniowej – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  b) marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania w celu dobrania oferowanych produktów pod kątem Pani/Pana potrzeb – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – promocja własnych usług,
  c) w przypadku nie wykupienia polisy informowania Państwa o aktualnej ofercie przed nadchodzącą datą wznowienia Pani/Pana polisy – przetwarzanie dla tych celów odbywać się będzie na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody i tylko jeśli taka zgoda zostanie udzielona – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – obejmować będzie wyłącznie adres mailowy, datę wznowienia polisy i grupę zawodową, do jakiej Pani/Pan należycie.
  d) w celach analitycznych pozwalających na lepszy dobór oferty do potrzeb klientów i w celu optymalizacji tej oferty, badania satysfakcji klientów, zwiększania funkcjonalności portalu – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – dostosowanie własnej oferty do potrzeb rynku,
  e) w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej usługi ofertowanej przez administratora za pośrednictwem portalu online.wpsu.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora,
  f) wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO,
  g) w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana maile przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz liveczatu umieszczonych na stronie www.wpsu.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytania i maile.
 2. Administrator przy oferowaniu usługi kalkulatora składek korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu doboru oferty ubezpieczeniowej i kalkulacji składki. Oznacza to, że na podstawie dostarczonych przez Panią/Pana danych wprowadzanych w elektronicznym kalkulatorze, program ocenia dopuszczalność zawarcia umowy i wysokość należnej składki. W związku tym ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika. Opisana procedura jest niezbędna w celu wykonania na Pani/Pana rzecz usługi oferowanej przez portal, w szczególności usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.
 3. Podanie danych zaznaczonych na portalu czerwoną gwiazdką jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, co oznacza, że w przypadku ich nie podania nie będzie możliwości zaproponowania Pani/Panu konkretnego ubezpieczenia. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług za pośrednictwem portalu.
 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Pani/pana zgoda, zgoda to może zostać cofnięta w każdym czasie przez przesłanie maila na adres: odo@wpsu.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem procesów przetwarzania mających miejsce przed jej odwołaniem.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO (czyli w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu Administratora) w szczególności do profilowania danych.
 8. Dane przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wykonywania usług świadczonych za pośrednictwem portalu online.wpsu.pl (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu tych usług, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych). Dane wpisywane do kalkulatora składki ubezpieczeniowej nie są przechowywane przez system jeśli po ich wpisaniu nie nastąpiło wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia dane wskazane w formularzu wniosku ubezpieczeniowego będą usuwane po upływie dnia wybranego jako początek okresu ubezpieczenia. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu.
 9. Dane będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, obsługę księgową, podmiotom zajmujących się windykacją należności, oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
 10. Zasady korzystania przez portal z ciasteczek zawarte są w Polityce Prywatności.
  WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. informuje także, że w zakresie danych wpisywanych do wniosków ubezpieczeniowych nie jest administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane na polecenie administratora, którym każdorazowo jest wybrany przez Panią/Pana zakład ubezpieczeń. W związku z tym poniżej przedstawiamy Państwu przygotowaną przez te podmioty informację o zasadach przetwarzania przez nie Pani/Pana danych osobowych:

PZU S.A.

UNIQA TU S.A.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A.

Wiener TU S.A.  

TUiR Allianz Polska S.A.

TUiR WARTA S.A.

Generali Życie TU S.A.

Compensa TU na Życie S.A.

TU Allianz Życie Polska S.A.