Rozstrzyganie sporów
W przypadku umowy zawieranej przez Internet, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. – dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z: