Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządu, inaczej nazywane ubezpieczeniem D&O ( ang. Directors and Officers ) jest ubezpieczeniem majątkowym skierowanym zarówno do członków władz spółki, jak i innych podmiotów, sprawujących funkcje kierownicze. Ubezpieczenie OC zarządu zabezpiecza interes majątkowy ubezpieczonego na wypadek szkód wyrządzonych w wyniku nieprawidłowego działania członków zarządu. Propozycja ubezpieczenia przygotowywana jest indywidualnie na podstawie analizy ryzyka.

Co zyskujesz wybierając ubezpieczenie OC zarządu w naszej multiagencji?

dobry ubezpieczyciel

Rzetelna oferta

Oferty od znanych i sprawdzonych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

najlepsze ubezpieczenie

Zgodnie z potrzebami

Oferta przygotowywana jest w oparciu o indywidualne bieżące potrzeby Klienta.

kontakt ubezpeiczenie

Wsparcie

Wsparcie zespołu ekspertów w bieżących kwestiach ubezpieczeniowych.

oszczędność czasu

Ochrona całoroczna

Ubezpieczenie OC zarządu zawierane jest na okres 12 miesięcy.

dobre ubezpieczenie

Ochrona majątku firmy

Ubezpieczenie chroni majątek spółki.

tanie ubezpieczenie

Zabezpieczasz prywatny majątek

Polisa chroni prywatny majątek członków władz spółki.

kontakt ubezpeiczenie

Ubezpieczenie chroni cały Zarząd

Ochroną ubezpieczeniową objęci są obecni lub byli członkowie władz spółki, którzy pełnili funkcje w okresie obowiązywania ochrony.

Zakres ubezpieczenia OC zarządu

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody, będące konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, np.:

  • naruszenie zaufania
  • przekroczenie umocowania
  • działanie na szkodę spółki
  • złożenia fałszywego oświadczenia lub oświadczenia wprowadzającego w błąd
  • naruszenie praw pracowniczych

Jak kupić?
kontakt ubezpieczenie

Zadzwoń

Skontaktuj się z naszymi specjalistami pod numerami telefonu:

61 224 60 56, 607 333 126, 661 333 135

kontakt ubezpieczenia

Napisz wiadomość email

Wyślij do nas zapytanie na adres:

biuro@wpsu.pl

ubezpieczenie Poznań

Odwiedź nas osobiście

Zapraszamy do naszego oddziału pod adresem:

ul. Słoneczna 15A w Poznaniu