Dane rejestrowe spółki:

WielkoPolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Mostowa 23/19

61-854 Poznań

NIP 783-16-86-110

REGON 302033299

KRS: 0000409080

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy – 5.000zł wpłacony w całości

Spółka jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych w KNF pod numerem 11208379/A.

Informację o dystrybutorze znajdziesz tutaj.

Listę Towarzystw Ubezpieczeniowych, pełnomocnictwa oraz upoważnienia pracowników znajdziesz tutaj.