Certyfikat ubezpieczeniowy

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawiera ograniczony zakres danych, takich jak: Ubezpieczyciel, Ubezpieczony, okres ubezpieczenia, suma gwarancyjna/ubezpieczenia, numer umowy ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa.