Minimalna suma gwarancyjna

Najniższa, wymagana przez prawo suma gwarancyjna, na jaką musi opiewać polisa, aby został spełniony warunek obowiązkowości. Określana jest zazwyczaj w rozporządzeniu właściwego ministra, co wcześniej uregulowane jest w ustawie dotyczącej danej działalności.