Czym się różni polisa zawarta w PZU S.A., a AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.?

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów i jest taki sam u każdego Ubezpieczyciela.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych: czynności doradztwa podatkowego oraz kadr i płac AXA Ubezpieczenia stosuje franszyzę redukcyjną, w wysokości 400 zł.
Franszyza redukcyjna oznacza, że w przypadku wypłaty odszkodowania biuro rachunkowe posiadające polisę w AXA Ubezpieczenia pokryje kwotę 400 zł z własnych środków, a Ubezpieczyciel wypłaci pozostałą część roszczenia.

PZU S.A. nie stosuje franszyz, stąd też w przypadku wypłaty odszkodowania pełną kwotę roszczenia (do wysokości sumy gwarancyjnej) pokrywa Ubezpieczyciel.

Kategoria
Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *