Czym się różni polisa zawarta w PZU S.A., a AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.?

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów i jest taki sam u każdego Ubezpieczyciela.

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych: czynności doradztwa podatkowego oraz kadr i płac AXA Ubezpieczenia stosuje franszyzę redukcyjną, w wysokości 400 zł.
Franszyza redukcyjna oznacza, że w przypadku wypłaty odszkodowania biuro rachunkowe posiadające polisę w AXA Ubezpieczenia pokryje kwotę 400 zł z własnych środków, a Ubezpieczyciel wypłaci pozostałą część roszczenia.

PZU S.A. nie stosuje franszyz, stąd też w przypadku wypłaty odszkodowania pełną kwotę roszczenia (do wysokości sumy gwarancyjnej) pokrywa Ubezpieczyciel.

Kategoria
Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *