Od kiedy moje dziecko jest chronione polisą NNW?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy (istnieje również możliwość indywidualnych ustaleń czasu umowy). Ochrona rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia a kończy się:

  • z dniem upływu okresu ubezpieczenia, odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;
  • w przypadku opłacenia składki w ratach – jeżeli po upływie terminu płatności raty ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego spowoduje ustanie odpowiedzialność, a kolejna rata składki nie zostanie opłacona w tym terminie – z dniem upływu tego terminu;
  • z dniem wypłaty świadczenia lub świadczeń o łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia określonej w polisie;
  • wobec Ubezpieczonego z dniem jego zgonu.
Kategoria
Ubezpieczenie NNW szkolne
Tagi
,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *