ubezpieczenia oc zawodowe ubezpieczenia dla księgowych ubezpieczenia dla biur rachunkowych ubezpieczenia dla biur usług płatniczych ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Biuro usług płatniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zobowiązane jest do zabezpieczenia swojej działalności. Rozporządzenie to dopuszcza dwie formy zabezpieczenia biura usług płatniczych. Jest to gwarancja bankowa lub umowa ubezpieczenia. Wskazane formy zabezpieczenia nie mogą być zawarte na okres krótszy niż 12 miesięcy. Każdorazowo biuro usług płatniczych zobowiązane jest ponadto, aby w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy przesłać do Komisji Nadzoru Finansowego dokument potwierdzający zabezpieczenie .

Różnica między gwarancją rynkową a ubezpieczeniem

Osoby, które na co dzień nie mają kontaktu z ubezpieczeniami, nie widzą różnic pomiędzy gwarancją, a ubezpieczeniem. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwoma zabezpieczeniami jest wymóg dostarczenia dokumentów niezbędnych do zwarcia ubezpieczenia lub gwarancji. Poniżej znajdziecie Państwo zastawienie wymaganych dokumentów.

GWARANCJA

UBEZPIECZENIE OC

 • Deklaracja wekslowa i weksel własny in blanco – dot. również współmałżonka
 • Ewentualnie zestaw rejestrowy bądź majątkowy
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie Art. 777. Kodeksu postępowania cywilnego
 • Wpis do ewidencji lub KRS
 • NIP, Regon
 • Ewentualnie umowa spółki
 • Zaświadczenie ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu, aktualne nie starsze niż 3 miesiące
 • Opinia z banku prowadzącego rachunek finansowy
 • Dokumenty finansowe firmy za okres ostatnich 3 lat
 • Referencje od partnerów biznesowych
 • Wniosek o zawarcie ubezpieczenia
 
 
Kategoria
Ubezpieczenie dla Biura usług płatniczych
Tagi
, , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *