Ubezpieczyciel to zakład ubezpieczeń czy towarzystwo ubezpieczeniowe, które przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia określonego zdarzenia. W razie wystąpienia zdarzenia wypłaca odszkodowanie. Zgodnie z prawem polskim Ubezpieczyciel może prowadzić działalność w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych i reasekuracji na podstawie umowy wyłącznie w formie:

  • spółki akcyjnej,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  • głównego oddziału Ubezpieczyciela pochodzącego z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.

Działalność zakładów ubezpieczeń podlega nadzorowi KNF.