fbpx

OC rzeczoznawcy wykonującego czynności osobiście


Skalkuluj składkę     lub od razu     Wypełnij wniosek


Warunki ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego wykonującego czynności osobiście jest oparte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarządu PZU S.A. wraz z klauzulą w brzmieniu: „Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych klauzulą postanowień OWU, PZU obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego rzeczoznawcy majątkowego za szkody powstałe wskutek wykonywania osobiście czynności rzeczoznawstwa majątkowego określone w art. 174 ust. 3 i 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.”

Korzyści:

 • oferta ubezpieczenia w PZU S.A. – u sprawdzonego i wiarygodnego Ubezpieczyciela
 • wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 1.000.000zł! Sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia na Twojej polisie
 • klauzula OC z tytułu zniszczenia dokumentów – sumy gwarancyjne nawet do 100.000zł! – możesz wykupić dodatkowy zakres ubezpieczenia, który zapewni ochronę przed następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • raty – wybierz dogodny dla Ciebie system płatności bez dodatkowej zwyżki składki!
 • automatycznie przypomnienia o płatnościach i terminie końca polisy – przypomnimy Ci o końcu Twojej polisy oraz o terminach płatności rat

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia obejmuje czynności rzeczoznawstwa majątkowego określone w art. 174 ust. 3 i 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Wypełniając wniosek w danym dniu polisa będzie zawarta najwcześniej od dnia następnego lub od innego dnia wskazanego przez Ciebie we wniosku. Nie ma znaczenia czy składasz wniosek on-line w dzień wolny od pracy. Wskazana przez Ciebie data będzie początkiem odpowiedzialności na Twojej polisie.

Kiedy otrzymam polisę?

Polisa OC będzie:

– dostępna w systemie online w zakładce „POLISY” po zaakceptowaniu Twojego wniosku

– zostanie przesłana do Ciebie listownie na wskazany adres do korespondencji


WRÓĆ DO LISTY PRODUKTÓW