fbpx

OC obowiązkowe rzeczoznawcy majątkowego


Skalkuluj składkę      lub od razu     Wypełnij wniosek


Warunki ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2013r.)

Korzyści

 • oferta ubezpieczenia w PZU S.A. – u sprawdzonego i wiarygodnego Ubezpieczyciela
 • wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 250.000 EURO! Sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia na Twojej polisie.
 • 50% zniżki na OC biegłego sądowego – przy jednoczesnym zakupie polisy OC rzeczoznawcy majątkowego oraz OC biegłego sądowego masz prawo do 50% zniżki za OC biegłego sądowego. Zniżka nalicza się automatycznie. Sprawdź to odwiedzając nasz kalkulator.
 • możliwość wykupienia regresu – co oznacza, że w przypadku szkody PZU S.A. odpowie również za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem
 • zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia – możliwość uzyskania zniżki do 35%
 • zniżki dla klientów posiadających polisę OC pośrednika nieruchomości lub OC zarządcy nieruchomości w PZU S.A. – przysługuje Ci 10% zniżki, jeśli posiadasz polisę OC w PZU dla pośrednika lub zarządcy nieruchomości
 • OC dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – możliwość zawarcia jako opcja dodatkowa – suma gwarancyjna 25.000EUR za 100zł rocznie
 • raty– wybierz dogodny dla Ciebie system płatności bez dodatkowej zwyżki składki!
 • automatycznie przypomnienia o płatnościach i terminie końca polisy – przypomnimy Ci o końcu Twojej polisy oraz o terminach płatności rat

Zakres ubezpieczenia:

Polisa obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej obejmuje:
1. Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
2. Sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju>
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Do kogo jest kierowane?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych kierowane jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz do spółek osobowych prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w których wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy.

Kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Wypełniając wniosek w danym dniu polisa będzie zawarta najwcześniej od dnia następnego lub od innego dnia wskazanego przez Ciebie we wniosku. Nie ma znaczenia czy składasz wniosek on-line w dzień wolny od pracy. Wskazana przez Ciebie data będzie początkiem odpowiedzialności na Twojej polisie.

Kiedy otrzymam polisę?

Polisa OC będzie:

– dostępna w systemie online w zakładce „POLISY” po zaakceptowaniu Twojego wniosku

– zostanie przesłana do Ciebie listownie na wskazany adres do korespondencji.


WRÓĆ DO LISTY PRODUKTÓW