Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Co zyskuję wybierając ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego?

 • oferta ubezpieczenia w PZU S.A. – u sprawdzonego i wiarygodnego Ubezpieczyciela
 • wysokie sumy gwarancyjne – nawet do 250.000 EURO! Sam decydujesz o wysokości sumy ubezpieczenia na Twojej polisie.
 • 50% zniżki na OC biegłego sądowego – przy jednoczesnym zakupie polisy OC rzeczoznawcy majątkowego oraz OC biegłego sądowego masz prawo do 50% zniżki za OC biegłego sądowego. Zniżka nalicza się automatycznie. Sprawdź to odwiedzając nasz kalkulator.
 • możliwość wykupienia regresu – co oznacza, że w przypadku szkody PZU S.A. odpowie również za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem
 • zniżki za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia – możliwość uzyskania zniżki do 35%
 • zniżki dla klientów posiadających polisę OC pośrednika nieruchomości lub OC zarządcy nieruchomości w PZU S.A. – przysługuje Ci 10% zniżki, jeśli posiadasz polisę OC w PZU dla pośrednika lub zarządcy nieruchomości
 • OC dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – możliwość zawarcia jako opcja dodatkowa – suma gwarancyjna 25.000EUR za 100zł rocznie
 • raty– wybierz dogodny dla Ciebie system płatności bez dodatkowej zwyżki składki!
 • automatycznie przypomnienia o płatnościach i terminie końca polisy – przypomnimy Ci o końcu Twojej polisy oraz o terminach płatności rat

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego

Polisa obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej obejmuje:
1. Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
2. Sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju>
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 
 

Jak kupić ubezpieczenie OC obowiązkowe rzeczoznawcy majątkowego?

KROK 1 – Oblicz składkę
Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij wszystkie pola niezbędne do obliczenia składki. Oblicz składkę Zaznacz interesującą Cię składkę i następnie wybierz „Przejdź dalej”.
KROK 2 –Zaloguj się (lub zarejestruj, jeśli kupujesz po raz pierwszy) i złóż wniosek online
Aby dokonać zakupu online „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się”, jeśli kupujesz po raz pierwszy oraz wypełnij wniosek online w zakładce „Kup polisę”. We wniosku uzupełnij dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.
KROK 3 –Polisę otrzymasz na e-mail, opłać składkę
Po zatwierdzeniu wniosku (najpóźniej w najbliższym dniu roboczym) polisę w wersji elektronicznej (pdf) otrzymasz e-mailem. W każdym momencie możesz ją również pobrać z zakładki „POLISY”. Numer konta do opłacenia składki oraz termin płatności znajdziesz na polisie. Masz na to14 dni od daty złożenia wniosku online.
 • W razie pytań zapraszamy do kontaktu 661333 135, 607333 126 lub e-mail: biuro@wpsu.pl.

Kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Wypełniając wniosek w danym dniu polisa będzie zawarta najwcześniej od dnia następnego lub od innego dnia wskazanego przez Ciebie we wniosku. Nie ma znaczenia czy składasz wniosek on-line w dzień wolny od pracy. Wskazana przez Ciebie data będzie początkiem odpowiedzialności na Twojej polisie.

Kiedy otrzymam polisę?

Polisa OC będzie:

– dostępna w systemie online w zakładce „POLISY” po zaakceptowaniu Twojego wniosku

– zostanie przesłana do Ciebie listownie na wskazany adres do korespondencji.

 
 

Warunki ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2013r.)

Kto powinien się ubezpieczyć?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych kierowane jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego oraz do spółek osobowych prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości, w których wspólnikiem jest rzeczoznawca majątkowy.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Sprawdź pozostałe  ubezpieczenia dla rzeczoznawców majątkowych.

Sprawdź