Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Co zyskuję wybierając ubezpieczenie OC rzeczoznawcy biegłego sądowego?

 • oferta ubezpieczenia w PZU S.A. – u sprawdzonego i wiarygodnego Ubezpieczyciela
 • wysokie sumy gwarancyjne – możliwość wyboru nawet do 2.000.000zł!
 • klauzula OC z tytułu zniszczenia dokumentów – sumy gwarancyjne nawet do 100.000zł! możesz wykupić dodatkowy zakres ubezpieczenia, który zapewni ochronę przed następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • 50% zniżki za OC biegłego sądowego przy jednoczesnym zawieraniu polisy obowiązkowego OC rzeczoznawców majątkowych
 • raty – wybierz dogodny dla Ciebie system płatności bez dodatkowej zwyżki składki!
 • automatycznie przypomnienia o płatnościach i terminie końca polisy

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego

Polisa obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej obejmuje:
1. Określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
2. Sporządzanie opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju>
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek, w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 
 

Jak kupić ubezpieczenie OC rzeczoznawcy biegłego sądowego?

KROK 1 – Oblicz składkę
Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij wszystkie pola niezbędne do obliczenia składki. Oblicz składkę Zaznacz interesującą Cię składkę i następnie wybierz „Przejdź dalej”.
KROK 2 –Zaloguj się (lub zarejestruj, jeśli kupujesz po raz pierwszy) i złóż wniosek online
Aby dokonać zakupu online „Zaloguj się” lub „Zarejestruj się”, jeśli kupujesz po raz pierwszy oraz wypełnij wniosek online w zakładce „Kup polisę”. We wniosku uzupełnij dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.
KROK 3 –Polisę otrzymasz na e-mail, opłać składkę
Po zatwierdzeniu wniosku (najpóźniej w najbliższym dniu roboczym) polisę w wersji elektronicznej (pdf) otrzymasz e-mailem. W każdym momencie możesz ją również pobrać z zakładki „POLISY”. Numer konta do opłacenia składki oraz termin płatności znajdziesz na polisie. Masz na to14 dni od daty złożenia wniosku online.
 • W razie pytań zapraszamy do kontaktu 661333 135, 607333 126 lub e-mail: biuro@wpsu.pl.

Kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Wypełniając wniosek w danym dniu polisa będzie zawarta najwcześniej od dnia następnego lub od innego dnia wskazanego przez Ciebie we wniosku. Nie ma znaczenia czy składasz wniosek on-line w dzień wolny od pracy. Wskazana przez Ciebie data będzie początkiem odpowiedzialności na Twojej polisie.

Kiedy otrzymam polisę?

Polisa OC będzie:
– dostępna w systemie online w zakładce „POLISY” po zaakceptowaniu Twojego wniosku
– zostanie przesłana do Ciebie listownie na wskazany adres do korespondencji.

 
 

Warunki ubezpieczenia OC rzeczoznawcy biegłego sądowego

Dobrowolne ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w związku z powołaniem na biegłego sądowego jest oparte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarządu PZU S.A. wraz z klauzulą w brzmieniu:„ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych klauzulą postanowień OWU, PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego rzeczoznawcy za szkody powstałe wskutek wykonywania osobiście czynności rzeczoznawstwa w związku z powołaniem na biegłego sądowego.”

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Sprawdź pozostałe ubezpieczenia dla rzeczoznawców majątkowych.

Sprawdź