fbpx

OC rzeczoznawcy biegłego sądowego


Skalkuluj składkę     lub od razu     Wypełnij wniosek


Warunki ubezpieczenia

Dobrowolne ubezpieczenie OC rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w związku z powołaniem na biegłego sądowego jest oparte na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC zawodowej ustalonych Uchwałą Nr UZ/211/2016 z dnia 7 czerwca 2016r. Zarządu PZU S.A. wraz z klauzulą w brzmieniu:„ Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych klauzulą postanowień OWU, PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego rzeczoznawcy za szkody powstałe wskutek wykonywania osobiście czynności rzeczoznawstwa w związku z powołaniem na biegłego sądowego.”

Korzyści

  • oferta ubezpieczenia w PZU S.A. – u sprawdzonego i wiarygodnego Ubezpieczyciela
  • wysokie sumy gwarancyjne – możliwość wyboru nawet do 2.000.000zł!
  • klauzula OC z tytułu zniszczenia dokumentów – sumy gwarancyjne nawet do 100.000zł! możesz wykupić dodatkowy zakres ubezpieczenia, który zapewni ochronę przed następstwem zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  • 50% zniżki za OC biegłego sądowego przy jednoczesnym zawieraniu polisy obowiązkowego OC rzeczoznawców majątkowych
  • raty – wybierz dogodny dla Ciebie system płatności bez dodatkowej zwyżki składki!
  • automatycznie przypomnienia o płatnościach i terminie końca polisy

Kiedy zaczyna się ochrona ubezpieczeniowa?
Wypełniając wniosek w danym dniu polisa będzie zawarta najwcześniej od dnia następnego lub od innego dnia wskazanego przez Ciebie we wniosku. Nie ma znaczenia czy składasz wniosek on-line w dzień wolny od pracy. Wskazana przez Ciebie data będzie początkiem odpowiedzialności na Twojej polisie.

Kiedy otrzymam polisę?
Polisa OC będzie:
– dostępna w systemie online w zakładce „POLISY” po zaakceptowaniu Twojego wniosku
– zostanie przesłana do Ciebie listownie na wskazany adres do korespondencji


WRÓĆ DO LISTY PRODUKTÓW