Obowiązkowe OC rzeczoznawcy majątkowego

Ubezpieczenie dla rzeczoznawcy majątkowego w najkorzystniejszej ofercie!


Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie

Zakres Ubezpieczenia obowiązkowego

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego jest zgodny zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego(Dz. U. z 2013 r., poz. 1620) .

Uwaga! Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o rezygnację z przysługującego ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawo do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.


Suma gwarancyjna
Proponujemy ochronę ubezpieczeniową w oparciu o warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów również dla sum gwarancyjnych przekraczających 25 000 Euro.


Zniżki

  • zniżka za kontynuację ubezpieczenia,
  • zniżka z tytułu nieprzerwanego, bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia,

OC biegłego sądowego z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
Dodatkowo proponujemy możliwość zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia OC dla rzeczoznawców majątkowych wykonujących czynności osobiście w związku z powołaniem na biegłego sądowego.

 


Sprawdź także nasze propozycje!

null

null

null