Ubezpieczenie OC dla księgowych oraz osób wykonujących obsługę płac ( kadrowych )

Oblicz składkę      lub         Wznów polisę

Polisa OC księgowego obejmuje ochroną:

  • Czynności Księgowe,
  • Obsługę Płac,
  • Ochronę Prawną i odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.

Kto powinien się ubezpieczyć?

  • Każda osoba fizyczna wykonująca Czynności Księgowe lub Obsługę Płac czyli samodzielna księgowa, główna księgowa zatrudniona na umowę o pracę, zlecenie, na kontrakcie, dyrektor finansowy lub pracownik biura rachunkowego. UWAGA: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub obsługi płac jako przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej. Przedsiębiorca lub wspólnik spółki osobowej może zabezpieczyć się wykupując Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego.