Ubezpieczający

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia (jest stroną umowy) i jest zobowiązana do opłacenia składki ubezpieczeniowej.
Najczęściej Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym lecz zdarza się też, że płatnikiem składki za ubezpieczenie (Ubezpieczającym) jest osoba inna, niż osoba ubezpieczona (Ubezpieczony). Przykładem może być sytuacja, kiedy Ubezpieczającym jest zakład pracy a Ubezpieczonym – jego pracownik.