Ubezpieczenie obowiązkowe

Jest to ubezpieczenie, którego posiadanie jest warunkiem wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności. Poszczególne elementy ubezpieczenia obowiązkowego:

  • zakres ochrony,
  • minimalna suma gwarancyjna
  • termin, w którym najpóźniej należy zawrzeć umowę,

określone są w Rozporządzeniu Ministra Finansów i nie podlegają żadnej modyfikacji. Ubezpieczenie obowiązkowe można jednak uzupełniać ochroną dobrowolną. W tym zakresie istnieje możliwość zwiększenia zarówno sumy gwarancyjnej, jak i zakresu chronionych czynności zawodowych.