Ubezpieczenie nadwyżkowe

Ubezpieczenie dla osób/podmiotów, dla których minimalne limity ochrony z ubezpieczenia obowiązkowego są niewystarczające. Suma gwarancyjna tego ubezpieczenia ulega zmniejszeniu (tzw. konsumpcji) po każdej wypłacie odszkodowania. Ubezpieczenie to służy wypłacie odszkodowania w części przekraczającej sumę ubezpieczenia obowiązkowego.