Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa to cena, jaką Ubezpieczający płaci zakładowi ubezpieczeń za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Innymi słowy to cena przyjęcie ryzyka przez zakład ubezpieczeń. W zależności od rodzaju ubezpieczanego ryzyka składka uzależniona jest od takich czynników, jak:

  • suma ubezpieczenia (gwarancyjna),
  • okres ubezpieczenia,
  • zakres,
  • udziały własne w odszkodowaniu,
  • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia,
  • doświadczenie ubezpieczonego, itd.