fbpx

Polisa ubezpieczeniowa

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Zawiera m. in. informacje o: Ubezpieczycielu, numerze umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającym, Ubezpieczonym, zakresie ubezpieczenia, okresie ubezpieczenia, sumie gwarancyjnej/ubezpieczenia, wysokości składki ubezpieczeniowej.