Kiedy warto wykupić OC nadwyżkowe dla biur rachunkowych?

Nadwyżkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych jest dobrowolnym rozwiązaniem w przypadku, gdy niska suma gwarancyjna ubezpieczenia obowiązkowego jest niewystarczająca. Jeśli właściciel biura rachunkowego jest przekonany, że 10.000 EURO nie pokryje ewentualnych szkód, na jakie narażone jest jego biuro, może zwiększyć tę sumę.

Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Co oznacza termin "suma gwarancyjna"?

Suma gwarancyjna oznacza górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Innymi słowy suma gwarancyjna ( suma ubezpieczenia ) to maksymalna wysokość  odszkodowania, jakie otrzyma ubezpieczony.

Do jakiej wysokości mogę podnieść sumę gwarancyjną?

Limit ochrony Twojego biura rachunkowego możesz podnieść aż do 1 mln złotych. Limit ten zależy od indywidualnych potrzeb biura. Ustalając go, właściciel biura rachunkowego powinien oszacować wysokość kosztu, jaki poniósłby w przypadku wyrządzenia szkody u swojego największego klienta.

 
 
Czy mogę rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Zakres polisy OC biura rachunkowego można rozszerzyć o dwie dodatkowe klauzule. Możesz ubezpieczyć biuro na okoliczność zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych. Dodatkowo możesz ochroną ubezpieczeniową objąć również szkody spowodowane przez podwykonawców, z którymi współpracujesz.