Jakie są zadania zespołu ekspertów?

Obsługa polis przez zespół naszych specjalistów polega na wykonywaniu wszystkich czynności technicznych, formalnych i prawnych. Czynności te związane są z realizacją zamówienia oraz monitoringiem zawartej umowy ubezpieczenia.

Wykonujemy następujące czynności:

 • przyjęcie wniosku
  Z chwilą złożenia przez Ciebie wniosku o ubezpieczenie na Twój adres e-mail wysyłamy potwierdzenie jego przyjęcia. Od tej chwili Twój wniosek będzie widoczny w zakładce Wnioski. Aż do chwili przejęcia go przez naszego operatora, możesz go modyfikować.
 • wygenerowanie polisy i załączników
  Twój wniosek trafia do jednego z naszych operatorów, który sprawdza jego poprawność. W przypadku znalezienia istotnych błędów we wniosku, przesyłamy do Ciebie e-mail z prośbą o ich korektę. W oparciu o poprawnie wypełniony wniosek operator przygotowuje stosowne dokumenty ubezpieczenia.
 • dokonywanie zmian w okresie ważności polisy
  W każdym przypadku, kiedy zechcesz podnieść sumę gwarancyjną, zmienić zakres ubezpieczenia lub uaktualnić swoje dane. Zwróć się do nas w tej sprawie poprzez Pocztę wewnętrzną systemu sprzedażowego. Niezwłocznie dokonujemy zmian w dokumentach ubezpieczenia i przesyłamy do Ciebie stosowne aneksy wraz z niezbędnymi objaśnieniami.
 • nadzór nad płatnościami składek
  Aby pomóc Ci w dochowaniu terminów płatności składek, na Twój adres e-mail (login) wysyłamy przypomnienia o nadchodzącym terminie płatności raty składki. W razie braku wpłaty przypominamy też o konieczności uregulowania przeterminowanej płatności.
 • nadzór nad terminowością wznowienia ubezpieczenia
  Wskutek nowelizacji Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych od dnia 11 lutego 2012 roku nie ma możliwości wykupienia ubezpieczenia obowiązkowego z datą wsteczną. Abyś mógł uniknąć niewywiązania się z obowiązku ubezpieczeniowego i wszystkich tego konsekwencji, informujemy Cię o nadchodzącym terminie wznowienia ubezpieczenia.
  Robimy to także przy okazji Twoich ubezpieczeń dobrowolnych, abyś mógł zachować ciągłość ubezpieczenia i przywileje z tego wynikające (prawo do zniżki).
 • pozostałe sprawy
  Odpowiadamy niezwłocznie na zgłaszane uwagi oraz wszelkie sygnalizowane nam potrzeby. Sugerujemy korzystanie z Poczty wewnętrznej systemu sprzedażowego, jako najszybszej drogi kontaktu z nami.