Ubezpieczenie NNW szkolne to ochrona ubezpieczeniowa, którą możesz zapewnić Twojemu dziecku od momentu urodzenia do momentu ukończenia studiów. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie szkolne obowiązuje wyłącznie do 25 roku życia. Jeśli zatem Twoje dziecko przekroczy 25 rok życia i nadal będzie studiowało, możesz zapewnić mu ochronę na innych warunkach. W tym przypadku odpowiednim zabezpieczeniem będzie ubezpieczenie NNW indywidualne. Ochrona, jaką zapewnia NNW szkolne obejmuje czas, jaki spędza Twoje dziecko w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, na wyjazdach i wycieczkach oraz w domu. Jest to ochrona 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zanim podejmiesz decyzję o wyborze ubezpieczenia, sprawdź, która opcja ochrony jest dla Ciebie właściwa.

Jeśli Twoje dziecko skończyło już 25 rok życia.

 
 

Jeśli Twoje dziecko uprawia sport wyczynowo, uczęszcza do szkoły sportowej.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się przed skutkami szkód, jakie Twoje dziecko może wyrządzić na osobie trzeciej lub cudzym mieniu.

Jeśli chcesz zapewnić szybki dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych dla Twojego dziecka i innych członków rodziny.

Jeśli Twoje dziecko wyjeżdża za granicę.