koronawirus

Koronawirus a ubezpieczenie

Koronawirus od miesięcy nie odpuszcza, rozprzestrzeniając się w dużym tempie pandemicznym. Mimo iż w Polsce oficjalnie od 13 marca funkcjonuje wyjątkowy stan zagrożenia epidemicznego wraz ze swoimi restrykcjami, liczba zarażonych koronawirusem stale rośnie. Prognozuje się, że epidemia w Polsce osiągnie swój szczyt na przełomie marca i kwietnia, a następnie zacznie stopniowo wyhamowywać. Być może, według prognoz, koniec zagrożenia epidemicznego pojawi się po 15 kwietnia. Niemniej dla możliwe szybkiego opanowania epidemii niezwykle istotne jest prawidłowe funkcjonowanie określonych czynników, mających na nią bezpośredni wpływ. Chodzi tu o decyzje rządu, kwestie restrykcyjnego przestrzegania kwarantanny ( indywidualnej i społecznej ), stan i organizację opieki zdrowotnej, czy nastawienie społeczne. Nie bez znaczenia dla rozprzestrzeniania się wirusa są także czynniki pogodowe i.

Różne rozwiązania ubezpieczeniowe

Ile osób ostatecznie zachoruje na chorobę wywołaną poprzez koronawirus? Mimo iż trudno oszacować konkretną liczbę, to można zakładać, że wielu Polaków w najbliższym czasie będzie musiało zmierzyć się z nieznanym patogenem wirusowym. Jak pokazują doświadczenia ostatnich dni, część zarażonych przejdzie chorobę łagodnie, część bezobjawowo ale istnieje również duża liczba osób, dla których wirus stanowi realne zagrożenie. Jak wobec tego wygląda kwestia ubezpieczenia? Czy wykupione polisy zapewniają ochronę w przypadku zarażenia koronawirusem? Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych specyficznych ustaleń ubezpieczyciela. Żeby uzyskać pewność, powinniśmy zerknąć przede wszystkim do tzw. OWU, czyli ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do polisy. Można również zadać pytanie swojemu agentowi lub skontaktować się z infolinią ubezpieczyciela i uzyskać bezpośrednią informację.

Ubezpieczenie na życie a koronawirus

Standardowo w ubezpieczeniu na życie ( na przykład tzw. „grupówkach” w zakładzie pracy ) w przypadku śmierci, będącej skutkiem zarażenia koronawirusem, nie ma przeszkód do wypłaty odszkodowania. Epidemia czy pandemia nie są traktowane w tym przypadku, jako wyłączenie odpowiedzialności u większości ubezpieczycieli na rynku polskim.

Ubezpieczenie na wypadek choroby

Inaczej rzecz ma się w przypadku ochrony ubezpieczeniowej na wypadek choroby czy pobytu w szpitalu. Ubezpieczyciele do tej kwestii podchodzą zgodnie z własnymi zapisami. Oznacza to, że pewne produkty ubezpieczeniowe zawierają wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zachorowań lub pobytu w szpitalu na skutek epidemii. Inne natomiast oferują świadczenia za pobyt w szpitalu, pokrycie kosztów leków czy pomoc medyczną także, jeśli ich przyczyną jest zarażenie koronawirusem. Wszystko zależy od warunków ubezpieczenia, jakie wybraliśmy. Jeśli chodzi o ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania, ubezpieczyciel nie pokryje kosztów, związanych z zachorowaniem na SARS-COV-2. To dlatego, ponieważ w katalogu chorób, wskazanych w warunkach ubezpieczenia nie występuje choroba, jaką wywołuje koronawirus. Jest ona bowiem nowym rodzajem choroby. Sytuacja jednak jest dynamiczna i ubezpieczyciele na bieżąco dostosowują warunki swoich ofert. Dlatego w tej kwestii rekomendujemy kontakt z ubezpieczycielem.

Kwarantanna

Na polskim rynku ubezpieczeń nie są dostępne oferty ubezpieczeniowe, które zapewniają wypłatę świadczenia na okoliczność kwarantanny, wywołanej epidemią koronawirusa.

Ubezpieczenia online

Jeśli w specyficznej sytuacji kwarantanny społecznej potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej, masz możliwość wyboru i zakupu ubezpieczenia online. Skorzystaj z tej formy. Ubezpieczyciele intensywnie pracują nad uproszczeniem procedur i stworzeniem możliwości zakupu bez konieczności wychodzenia z domu. Polisę ubezpieczeniową otrzymasz mailem, także w przypadku ubezpieczenia na życie lub jego kontynuacji. Z nami również możesz skontaktować się online lub telefonicznie. Chętnie doradzimy, wesprzemy w wyborze i odpowiemy na pytania natury ubezpieczeniowej.

i Według prognoz http://www.exmetrix.com

 

NASTĘPNY

kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie

Kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie

Co to jest pracownicze ubezpieczenie na życie?

W większości zakładów pracy otrzymujemy możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie. Przystąpienie do takiej formy ochrony ubezpieczeniowej jest dobrowolne i realnie korzystne. Warunki grupowego ubezpieczenia na życie opierają się bowiem na zasadach, wynegocjowanych przez pracodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dla wszystkich przystępujących ustala się natomiast jeden wspólny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Do kiedy możemy korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie?

Pracownicze ubezpieczenie na życie skierowane jest dla osób zatrudnionych w danej firmie. Jeśli zakończymy stosunek pracy u danego pracodawcy, to automatycznie zostaniemy wyrejestrowani z ubezpieczenia. Bardzo ważne jest ustalenie wówczas, kiedy dokładnie ustanie odpowiedzialność na naszej polisie. W tej kwestii warto dopytać w firmie osoby odpowiedzialnej za ubezpieczenia ( np. kadrowa, właściciel ). Może to bowiem nastąpić z ostatnim dniem naszego zatrudnienia lub zostać przedłużone o miesiąc. Przykład:

Zatrudnienie wygasa w dniu 31.12.2020
Koniec odpowiedzialności na naszej polisie: 31.01.2020

Dokładny termin wygaśnięcia polisy będzie miał duże znaczenie w przypadku kiedy będziemy chcieli kontynuować ubezpieczenie.

Na czym polega kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie?

Kontynuować grupowe ubezpieczenie na życie możemy poprzez zawarcie na nowych warunkach ubezpieczenia indywidualnego w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym byliśmy ubezpieczeni do tej pory. Ciągłość grupowego ubezpieczenia zapewnimy sobie również poprzez zawarcie ubezpieczenia w ramach grupy otwartej w innym towarzystwie. W obu przypadkach ubezpieczyciele uwzględnią naszą dotychczasową historię i co za tym idzie, nie nałożą na nasze ubezpieczenie karencji. Karencja oznacza bowiem okres, w którym towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia. Może ona jednak być zastosowana tylko w przypadku pojawienia na nowej polisie wyższych sum ubezpieczenia (przykład 1) lub szerszego zakresu świadczeń w porównaniu do polisy zawartej w zakładzie pracy (przykład 2).

Przykład 1 grupowe ubezpieczenie na życie:

 • wypłata za dzień pobytu w szpitalu z tytułu choroby ( 50 zł / dzień)
  Kontynuacja pracowniczego ubezpieczenia na życie:
 • wypłata za dzień pobytu w szpitalu z tytułu choroby (ale z wyższą sumą ubezpieczenia 70 zł/dzień)

W takiej sytuacji, w nowo zawartej polisie obowiązuje wyższa suma ubezpieczenia na świadczenie związane z pobytem w szpitalu. W związku z powyższym na nowej polisie pojawi się karencja na różnice sumy ubezpieczenia. Oznacza to, że w okresie nałożonej karencji będzie nas obowiązywała kwota świadczenia z pracowniczej polisy 50 zł za dzień pobytu w szpitalu. Dopiero po wyznaczonym okresie ( np. 30 dni) w naszej polisie zacznie obowiązywać wyższa suma ubezpieczenia.

Przykład 2 grupowe ubezpieczenie na życie:

 • brak wypłat za operacje chirurgiczne
  Kontynuacja pracowniczego ubezpieczenia na życie:
 • wypłaty za operacje chirurgiczne ( suma ubezpieczenia 5000 zł)
  W takiej sytuacji w nowo zawartej polisie obowiązuje szerszy zakres

Ubezpieczenia ( wypłaty za operacje chirurgiczne). W związku z powyższym na polisie pojawi się karencja na dodatkowe świadczenia. Oznacza to, że w okresie nałożonej karencji towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie brało odpowiedzialności za zdarzenia związane z tym świadczeniem.

Ważna jest ciągłość ubezpieczenia na życie

W przypadku zawierania kontynuacji ubezpieczenia bardzo ważne jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia tzn. dopilnowanie, aby między naszym zakończonym pracowniczym ubezpieczeniem o nowo zawartym ubezpieczeniem kontynuowanym nie było ani jednego dnia przerwy w okresie ochrony.

Jakie korzyści daje kontynuacja grupowego ubezpieczenia na życie?

 • brak karencji na świadczenia do tej pory objęte ochroną,
 • brak ankiet medycznych,
 • ciągłość ubezpieczenia,
 • w przypadku pogorszenia stanu zdrowia brak odmowy przystąpienia do ubezpieczenia.
 

NASTĘPNY