ubezpieczenie dla biura rachunkowego

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej górna granica, do jakiej Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, która może zostać wypłacona w przypadku szkody z danego ubezpieczenia.

To be or not to be that is the question – z polisy OC czy z własnej kieszeni, oto jest pytanie… czyli jak się ubezpieczyć, aby spać spokojnie i nie musieć płacić odszkodowania z własnych środków.

Nie brak osób przekonanych o tym, że ubezpieczenie OC nie jest im potrzebne i, że wieloletnia bezszkodowa praktyka zawodowa jest najlepszą gwarancją bezszkodowości również na przyszłe lata. Z roku na rok ich liczba zdecydowanie spada.

Bądźmy zatem, na przekór Kochanowskiemu – mądrzy przed szkodą.

Nie istnieje żaden gotowy wzór ani algorytm do wyliczenia właściwej sumy gwarancyjnej. Dynamika ryzyka, jakie jest związane z wykonywaniem czynności zawodowych wynika ze zmian i stałego rozwoju sytuacji w obszarze jego klientów (w tym również ich otoczenia), zmian i funkcjonowania prawa i wielu, wielu innych. Czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę mają charakter raczej wyniku pracy wyobraźni tworzącej scenariusze niekorzystnego rozwoju sytuacji powstałej w wyniku założonego błędu.

Czerpmy z doświadczeń innych.

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie dla biura rachunkowego

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej górna granica, do jakiej Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, która może zostać wypłacona w przypadku szkody z danego ubezpieczenia.

To be or not to be that is the question – z polisy OC czy z własnej kieszeni, oto jest pytanie… czyli jak się ubezpieczyć, aby spać spokojnie i nie musieć płacić odszkodowania z własnych środków.

Nie brak osób przekonanych o tym, że ubezpieczenie OC nie jest im potrzebne i, że wieloletnia bezszkodowa praktyka zawodowa jest najlepszą gwarancją bezszkodowości również na przyszłe lata. Z roku na rok ich liczba zdecydowanie spada.

Bądźmy zatem, na przekór Kochanowskiemu – mądrzy przed szkodą.

Nie istnieje żaden gotowy wzór ani algorytm do wyliczenia właściwej sumy gwarancyjnej. Dynamika ryzyka, jakie jest związane z wykonywaniem czynności zawodowych wynika ze zmian i stałego rozwoju sytuacji w obszarze jego klientów (w tym również ich otoczenia), zmian i funkcjonowania prawa i wielu, wielu innych. Czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę mają charakter raczej wyniku pracy wyobraźni tworzącej scenariusze niekorzystnego rozwoju sytuacji powstałej w wyniku założonego błędu.

Czerpmy z doświadczeń innych.

 

Czytaj kolejny   

ubezpieczenie dla biura rachunkowego

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna to określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej górna granica, do jakiej Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, czyli maksymalna wysokość odszkodowania, która może zostać wypłacona w przypadku szkody z danego ubezpieczenia.

To be or not to be that is the question – z polisy OC czy z własnej kieszeni, oto jest pytanie… czyli jak się ubezpieczyć, aby spać spokojnie i nie musieć płacić odszkodowania z własnych środków.

Nie brak osób przekonanych o tym, że ubezpieczenie OC nie jest im potrzebne i, że wieloletnia bezszkodowa praktyka zawodowa jest najlepszą gwarancją bezszkodowości również na przyszłe lata. Z roku na rok ich liczba zdecydowanie spada.

Bądźmy zatem, na przekór Kochanowskiemu – mądrzy przed szkodą.

Nie istnieje żaden gotowy wzór ani algorytm do wyliczenia właściwej sumy gwarancyjnej. Dynamika ryzyka, jakie jest związane z wykonywaniem czynności zawodowych wynika ze zmian i stałego rozwoju sytuacji w obszarze jego klientów (w tym również ich otoczenia), zmian i funkcjonowania prawa i wielu, wielu innych. Czynniki, jakie powinny być brane pod uwagę mają charakter raczej wyniku pracy wyobraźni tworzącej scenariusze niekorzystnego rozwoju sytuacji powstałej w wyniku założonego błędu.

Czerpmy z doświadczeń innych.

 

Czytaj kolejny   

Czy EKUZ wystarczy?

Mam kartę EKUZ. Czy muszę posiadać dodatkowe ubezpieczenie?

Nie wszystkie kraje członkowskie akceptują kartę EKUZ.

Większość państw  stosuje na różnym poziomie tzw. współpłacenie, co oznacza, że pacjent ponosi część kosztów opieki medycznej. Zazwyczaj dopłaca się określony procent do porad lekarskich, leków, ryczałty w przypadku pobytu w szpitalu. Przeważnie podróżny poniesie cały koszt wezwania karetki i pomocy stomatologicznej. Zatem jeśli odwiedzamy kraj, stosujący system współpłacenia, korzystając ze świadczeń zdrowotnych, poniesiemy część ich kosztów z własnej kieszeni. Mimo posiadania karty EKUZ, wydatki te nie zostaną nam zwrócone. Przykładowo, podróżując po Włoszech, powinniśmy wiedzieć, że we własnym zakresie musimy pokryć:

  •  pełny koszt lekarza pierwszego kontaktu,
  •  pełne koszty leczenia stomatologicznego,
  •  pełny koszt wezwania karetki,
  •  częściowy koszt ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  •  ryczałtowy lub pełny koszt lekarstw,
  •  pełny koszt transportu medycznego do Polski.

Ile kosztuje leczenie za granicą?

Ile kosztuje leczenie za granicą?

Stawki kosztów leczenia za granicą zależą od uregulowań prawnych kraju, do którego wyjeżdżamy. Zaleca się zawsze zakup polisy z maksymalną sumą na pokrycie kosztów leczenia.

Przykłady:

USA – 54.989 $ za 4 dni pobytu w szpitalu i 86.252 $ za 5 dni pobytu w szpitalu,

Grecja – 8.452 euro za 3 dni pobytu w szpitalu oraz akcję poszukiwawczą w górach,

Włochy – 7.640 euro za 4 dni pobytu w szpitalu,

Niemcy – 19.100 euro za 18 dni pobytu w szpitalu i operację.

Ubezpieczenie z biura podróży

Jadę na ferie w zorganizowanej wycieczce przez biuro podróży. Czy ubezpieczenie z biura podróży wystarczy?

Biura podróży mają obowiązek ubezpieczenia swoich klientów od kosztów leczenia za granicą podczas wyjazdu. Sumy ubezpieczenia jakie oferują biura są jednak niskie, ponieważ nie chcą obciążać dodatkowymi kosztami swoim klientów. Zalecamy szczegółowe zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia, jakie zapewnia nam organizator wycieczki. Ze względu na ilość zdarzeń wykluczonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz minimalnych sum gwarancyjnych przeciętna polisa z biura podróży może okazać się niewystarczająca. Większy spokój i kontrolę nad wydatkami zapewni nam renomowana polisa dla podróżujących. Jej koszt jest stosunkowo niewielki a zakres ochrony ubezpieczeniowej zdecydowanie szerszy.

Koszty leczenia.

Wykupiłam polisę 350.000 zł na koszty leczenia dla mnie i dla męża. Czy limit 350.000 zł przysługuje nam wspólnie?

Nie, koszty leczenia na poziomie 350.000 zł przy zaznaczeniu dwóch osób dotyczą każdej osoby, czyli w razie wypadku limit 350.000 zł przysługuje zarówno żonie, jak i mężowi.

Ubezpieczenie dla chorujących przewlekle

Moi rodzice mają po 67 lat i jadą do Włoch. Czy mogę wykupić ubezpieczenie dla chorujących przewlekle?

Tak, jeśli rodzice mają 67 lat, można wykupić dla nich ubezpieczenie. Jeśli rodzice chorują przewlekle, na rynku znajdziemy oferty ubezpieczeniowe, które obejmą ich ochroną ubezpieczeniową bez dodatkowych kosztów.

Choroba przewlekła to choroba, w której obrazie znajduje się długotrwałe, stałe albo nawracające występowanie objawów albo odchyleń w badaniach dodatkowych. To choroba, która była rozpoznana, zdiagnozowana w okresie co najmniej 24 miesięcy poprzedzających datę zawarcia umowy.

ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na wakacje, ubezpieczenie wakacyjne, ubezpieczenie na podróż, polisa turystyczna

Jak właściwie ubezpieczyć podróż służbową?

Właściwa ochrona ubezpieczeniowa pracownika, przebywającego na delegacji w innym kraju powinna być jednym z niezbędnych elementów wyjazdu delegacyjnego. Koszty, jakie generują nieszczęśliwe wypadki za granicą mogą bowiem poważnie zaszkodzić portfelowi ne tylko pracodawcy ale również pracownika.

Nie zawsze wypadek przy pracy

Przedsiębiorca wysyłając pracownika w podróż służbową za granicę nie ma obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Jest natomiast zobowiązany ustawowo do zwrotu kosztów leczenia w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Koszty niektórych zdarzeń poniesie jednak pracownik sam. Wyobraźmy sobie sytuację, w której delegowany wracając z kolacji z dala od swojej kwatery, złamie nogę, to całkowity koszt leczenia spoczywa na nim. Pracodawca nie ponosi bowiem odpowiedzialności za zdarzenia, niepozostające w związku z zadaniami służbowymi.

EKUZ nie wystarcza

W pozostałych przypadkach po stronie firmy leżą koszty leczenia oraz koszty transportu zwłok pracownika do kraju. Są to kwoty niebagatelnie wysokie, zwłaszcza w krajach poza Europą. Jeśli pracownik podróżuje służbowo po krajach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może posłużyć się kartą EKUZ. To unijne rozwiązanie nie gwarantuje jednak zwrotu pełnych kosztów leczenia, transportu medycznego do kraju oraz transportu zwłok. W przypadku leczenia pracownik posiadający kartę EKUZ będzie traktowany tak samo, jak obywatel kraju, w którym aktualnie przebywa. Ponieważ większość państw europejskich stosuje współpłacenie, czyli udział pacjenta w kosztach leczenia, również pracodawca delegowanego pracownika poniesie te dodatkowe koszty. Co istotne pracownik może wykorzystać EKUZ pod warunkiem, że termin delegacji nie przekracza 24 miesiące i że nie jest to praca na zastępstwo. Jeśli natomiast pracownik nie przebywa w delegacji lecz został oddelegowany przez pracodawcę do pracy na terenie innego państwa, wtedy sama karta EKUZ nie wystarczy. Przed wyjazdem wraz z wnioskiem o kartę EKUZ należy złożyć do NFZ wydany przez ZUS dokument A1. Pracodawca powinien również wiedzieć, że nie wszystkie państwa Unii honorują EKUZ.

Najrozsądniej z ubezpieczeniem

Aby uniknąć komplikacji i niespodziewanych kosztów wynikających z konieczności podróży służbowej, racjonalne wydaje się wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca zabezpiecza firmę przed ewentualnymi niebagatelnymi kosztami a pracownikowi zapewnia większe wsparcie na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia, choroby czy utraty bagażu. Koszt ochrony ubezpieczeniowej jest w zasadzie niewielki a jej zakres można elastycznie rozszerzać w zależności od potrzeb. Polisę dla pracownika umysłowego można zakupić online w dowolnym czasie, bez dodatkowych warunków. Cały proces zajmuje kilka minut. Jeśli pracodawca chce wykupić ubezpieczenie dla pracownika fizycznego, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami. Ponieważ praca fizyczna obostrzona jest dodatkowymi warunkami, wypracujemy dla Państwa indywidualną ofertę w najlepszej cenie. Przedsiębiorstwa, które często wysyłają swoich pracowników za granicę mogą skorzystać z propozycji rocznej umowy ubezpieczenia. Pozwala ona na większą oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów.

 

Czytaj kolejny