Wymogi KNF

Czy polisa zakupiona za pośrednictwem serwisu online.wpsu spełnia wymogi KNF?

Tak, polisa zakupiona za pośrednictwem serwisu online.wpsu spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 30 września 2014 r. poz. 1309). Jest zgodna z wymogami KNF-u.