z kluczem na szyi

Z kluczem na szyi

Wrzesień jest miesiącem, w którym dominującym tematem bywa kwestia organizacji życia domowego, związana z początkiem roku szkolnego. W tym roku wybrzmiewa ona szczególnie ze względu na epidemię koronawirusa. Mimo, że szkoły na początku września przygotowane były na przyjęcie uczniów, to jednak nie oznacza to ostatecznego pożegnania edukacji online. W przypadku zarażenia koronawirusem ucznia, jego rodziny czy pracownika placówki, szkoła powinna bowiem wdrożyć na czas kwarantanny uczenie online.

Organizacja życia domowego

Dopóki jednak sytuacja ta nie będzie miała miejsca, uczniowie kontynuują tradycyjny model edukacji. W związku z tym pojawia się konieczność dostosowania codziennego planu ucznia do planów zawodowych rodziców czy opiekunów. Nie zawsze jest to kwestia prosta. Zwłaszcza jeśli rodzice są aktywni zawodowo poza miejscem zamieszkania. Dodatkowo dziadkowie z różnych przyczyn nie mogą angażować się w pomoc w opiece nad dzieckiem. Zdarza się również, że nie możliwości wynajęcia opiekunki. Wówczas organizacja codziennego życia wydaje się bardziej skomplikowana. Dobrym rozwiązaniem są oczywiście szkolne świetlice, czy wszelkie zajęcia pozalekcyjne, realizowane na terenie szkoły. Niemniej nie zawsze zapewniają one opiekę nad uczniem w wystarczającej liczbie godzin. Wówczas rodzice często podejmują decyzję o samodzielnym powrocie dziecka do domu. To tak zwany sposób „z kluczem na szyi”.

Czy z kluczem na szyi to dobry pomysł?

Czy jest to dobry pomysł? Oczywiście, czasami wydaje się jedynym możliwym. Pamiętajmy jednak, że warunkiem do jego bezpiecznego uskutecznienia musi być przede wszystkim gotowość dziecka. Duże znaczenie ma tutaj fakt, czy dziecko zna zasady bezpiecznego przemieszczania się, komunikowania się z obcymi, dbania o swoje rzeczy. Ogólnie rzecz ujmując rodzice powinni zadać sobie pytanie, czy ich dziecko jest na tyle odpowiedzialne, że samodzielny powrót do domu nie będzie przekraczał jego możliwości. Czy nie będzie wiązał się z lękiem, nadmierną czujnością lub odwrotnie ze zbytnim roztargnieniem i nieuważnością? Obciążenie dziecka nieadekwatnymi do jego rozwoju wymaganiami jest w każdym przypadku niezdrowe dla jego rozwoju. Jeśli jednak nasza pociecha jest gotowa do tego, aby „z kluczem na szyi” wracać samodzielnie do domu, zadbajmy o wszelkie kwestie organizacyjne.

Zadbajmy o bezpieczeństwo

Ułatwimy dziecku w ten sposób realizację zadania i zadbamy o bezpieczeństwo. Istotne jest, aby zorganizować właściwie kwestię domowego klucza. Jego zgubienie bowiem bardzo często przydarza się dzieciom. W tym celu dobrze jest ustalić jedno miejsce, w którym klucz  będzie przez dziecko przechowywany. Może to być wewnętrzna kieszeń lub szlufka w plecaku. Do klucza warto również przyczepić kolorowy brelok, smycz lub niewielki lokalizator GPS. Ciekawym rozwiązaniem są nowoczesne systemy, ograniczające ilość kluczy lub całkowicie je eliminujące. Inteligentne domy na przykład umożliwiają rodzicielską kontrolę nad otwieraniem i zamykaniem drzwi z dowolnego miejsca za pomocą smartfona czy tabletu. Są to zdecydowanie komfortowe rozwiązania, niemniej dość kosztowne. Co jednak, jeśli mimo wszystko nasza pociecha zgubi klucz? Właściwie najrozsądniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się zmiana zamka na nowy. A co jeśli po wymianie klucz znów się zgubi? I kolejny raz? I kolejny? Bywa i tak 🙂 .

Koszty

Dziecko potrzebuje czasu na nauczenie się uważności i odpowiedzialności. Nie trudno mu się dziwić, bowiem są to umiejętności, które wymagają doświadczenia. Do tego czasu możemy przygotować się na koszty związane z wymianą zamka. Warto zerknąć do umowy ubezpieczenia naszego domu. Jeśli wybraliśmy polisę z określoną opcją, to możemy liczyć na partycypację Ubezpieczyciela w kosztach związanych z interwencją ślusarza w celu otwarcia drzwi i wymiany zamka.

 

NASTĘPNY

Kontrole techniczne domu i mieszkania

Kontrole techniczne domu i mieszkania

Właściciel lub zarządca domu czy mieszkania zobowiązany jest ustawowo utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony środowiska, dbając o zachowanie należytego stanu technicznego i estetycznego. Co ważne, powinien również przestrzegać wymienionych w ustawie technicznych kontroli okresowych. Przestrzeganie wymogów prawa budowlanego dotyczących właścicieli i zarządców stanowi także warunek umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania. Dlatego ważne jest, aby Ubezpieczony właściwie użytkował ubezpieczony obiekt, nie zapominając o jego okresowych kontrolach. W przeciwnym wypadku Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Jakie kontrole techniczne domu i mieszkania?

ubezpieczenie domu mieszkania
ubezpieczenie domu mieszkania
ubezpieczenie domu mieszkania

urządzenia związane z ochroną środowiska (np. szamba, pompy ciepła, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne)

osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

raz w roku

instalacje gazowe

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub posiadająca świadectwa wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych

raz w roku

instalacje elektryczne

osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub osoba posiadająca świadectwa wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych

raz na 5 lat

przewody kominowe (dymowe, spalinowe, wentylacyjne) – przegląd

osoba z kwalifikacjami mistrza w rzemiośle kominiarskim lub z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

raz w roku

czyszczenie przewodów kominowych w paleniskach opalanych paliwem stałym

wymieniona wyżej osoba lub czeladnik

minimum raz na 3 miesiące

czyszczenie przewodów kominowych w paleniskach opalanych paliwem płynnym i gazowym

wymieniona wyżej osoba lub czeladnik

minimum raz na 3 miesiące

kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kw

osoba z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych

minimum raz na 2 lata

kotły opalane nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności do 100 kw oraz kotły opalane gazem

osoba z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych

minimum raz na 4 lata

instalacja grzewcza – w rok po tym, gdy minie 15 lat użytkowania kotła

osoba z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych

jednorazowo

cały budynek

osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

raz na 5 lat