Czy mogę cofnąć się z ubezpieczeniem?

Czy mogę cofnąć się z ubezpieczeniem?

Możesz ubezpieczyć również okresy wsteczne. Maksymalna liczba o jaką można cofnąć się z ubezpieczeniem to 2 lata. Ubezpieczenie okresu wstecznego to dopłata jedynie 20% składki podstawowej za każdy rok ubezpieczenia wstecz. Jest to doskonałe rozwiązanie, jeżeli kupujesz polisę po raz pierwszy lub jeżeli oceniasz, że suma gwarancyjna poprzedniej polisy była zbyt niska.