Jakie ubezpieczenie?

Prowadzę biuro rachunkowe, które zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości, ale posiadam też podmioty, którym prowadzę księgowość „uproszczoną”, naliczam wynagrodzenia, sporządzam deklaracje PIT dla pracowników. Jakie ubezpieczenie powinienem/powinnam kupić, aby mieć pełną ochronę?

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, są zobowiązane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r., do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek prowadzenia tej działalności.

W powyższym przypadku należy wykupić obowiązkowe OC działalności biura rachunkowego, gdzie warto podnieść sumę ubezpieczenia (OC nadwyżkowe), ze względu na niską sumę gwarancyjną określoną w Rozporządzeniu (10.000EUR). Z racji tego, że w zakresie obowiązkowego OC nie są objęte ochroną czynności związane z prowadzeniem uproszczonej księgowości oraz sporządzaniem PIT, zaleca się zawarcie polisy z zakresem:

  1. ubezpieczenie czynności doradztwa ubezpieczenia,
  2. kadry i płace.

Jakie ubezpieczenie wykupić?

Jakie ubezpieczenie wykupić, jeśli prowadzę małą firmę, zajmującą się „uproszczoną księgowością” KPiR, JPK, ewidencją VAT, sporządzeniem PIT, naliczaniem wynagrodzeń?

Podmioty, które zajmują się tylko i wyłącznie prowadzeniem „uproszczonej księgowości” nie mają obowiązku zawierania polisy OC. Wskazane jest jednak ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego oraz kadr i płac.