Czy mogę cofnąć się z ubezpieczeniem?

Czy mogę cofnąć się z ubezpieczeniem?

Możesz ubezpieczyć również okresy wsteczne. Maksymalna liczba o jaką można cofnąć się z ubezpieczeniem to 2 lata. Ubezpieczenie okresu wstecznego to dopłata jedynie 20% składki podstawowej za każdy rok ubezpieczenia wstecz. Jest to doskonałe rozwiązanie, jeżeli kupujesz polisę po raz pierwszy lub jeżeli oceniasz, że suma gwarancyjna poprzedniej polisy była zbyt niska.

 

Czy podwoić sumę gwarancyjną?

Czy podwoić sumę gwarancyjną?

Suma gwarancyjna to określona w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej górna granica, do jakiej Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. To maksymalna wysokość odszkodowania, która może zostać wypłacona w przypadku szkody z danego ubezpieczenia. Standardowa suma gwarancyjna dotyczy jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych (np. 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe). Proponujemy podwojenie sumy na wszystkie wypadki (np. 50.000 zł na jeden i 100.000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe), jedynie za dopłatą 15% składki.