Czy mogę zrezygnować/odstąpić z polisy OC biura rachunkowego?

Czy mogę zrezygnować/odstąpić z polisy OC biura rachunkowego? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Odstąpić od polisy można w przypadku osób fizycznych w ciągu 30 dni, a w przypadku przedsiębiorstw w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy (daty wysłania wniosku online).

W przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorstwa lub zamknięcia działalności można złożyć pisemny wniosek o skrócenie okresu ochrony wraz z prośbą o zwrot niewykorzystanej składki.