szkody przez firmę

Spowodowanie szkody przez firmę

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą wiele korzyści, ale może również generować ryzyko związane z odpowiedzialnością firmy wobec osób trzecich. Istnieją rodzaje działalności, charakteryzujące się szczególnie wysokim prawdopodobieństwem spowodowania szkody przez firmę.

Jakie rodzaje szkody mogą być spowodowane przez firmę?

Szkody wyrządzone pracownikom firmy, powstałe w związku z wypadkiem przy pracy są najczęstszą formą szkód, za jakie odpowiedzialność ponosi pracodawca. Nie ma znaczenia tutaj forma zatrudnienia i specyfika działalności. Istnieją jednak przedsiębiorstwa, w których pracownicy bardziej narażeni są na ryzyko uszczerbku. Mam tu na myśli firmy budowlane, transportowe, firmy, w których pracownicy wykonują pracę związaną z dużym wysiłkiem fizycznym czy obsługą urządzeń przemysłowych.


Szkody powstałe, jako efekt uboczny wykonywanej pracy. Przykładem mogą być uszkodzenia wskutek wibracji urządzeń stosowanych przez firmy budowlane.


Szkody powstałe w mieniu ruchomym, powierzonym w celu wykonania usługi. To szkody, na jakie narażone są najczęściej warsztaty, firmy samochodowe, pralnie, wszelkiego rodzaju serwisy.

Szkody mogą powstawać także w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez firmę. To ryzyko dotyczy głównie magazynów, szatni a więc firm przechowujących rzeczy swoich klientów.

Jak zabezpieczyć się na wypadek spowodowania szkody przez firmę?

Do efektywnych narzędzi zabezpieczania firmy przed ryzykiem start, spowodowanych wyrządzeniem szkody osobie trzeciej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli ubezpieczenie OC firmy. Kluczowe znaczenie ma tutaj optymalnie dostosowanie ubezpieczenia do specyfiki działalności firmy. Słusznym stwierdzeniem będzie zatem jeśli ubezpieczenie OC firmy określimy jako ryzyko szyte na miarę. Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań zabezpieczających firmę pod tym kątem. Jednak zakresy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń mogą się różnić. Ma to szczególne znaczenie, bowiem nawet małe odstępstwa mogą tu okazać się kluczowe dla zabezpieczenia działalności firmy. Podstawą wyboru odpowiedniego zakresu ubezpieczenia OC firmy jest określenie jak największej ilości zdarzeń, w których firma może stać się sprawcą szkody. Pozwoli to na indywidualne dostosowanie ubezpieczenia do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują także do ubezpieczenia OC firmy wiele dodatkowych klauzul rozszerzających zakres odpowiedzialności.

Uświadom sobie ryzyko

Uświadomienie ryzyka, jakie niosą za sobą czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności pozwala na wybór optymalnego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy.

 

NASTĘPNY