Czy EKUZ wystarczy?

Mam kartę EKUZ. Czy muszę posiadać dodatkowe ubezpieczenie?

Nie wszystkie kraje członkowskie akceptują kartę EKUZ.

Większość państw  stosuje na różnym poziomie tzw. współpłacenie, co oznacza, że pacjent ponosi część kosztów opieki medycznej. Zazwyczaj dopłaca się określony procent do porad lekarskich, leków, ryczałty w przypadku pobytu w szpitalu. Przeważnie podróżny poniesie cały koszt wezwania karetki i pomocy stomatologicznej. Zatem jeśli odwiedzamy kraj, stosujący system współpłacenia, korzystając ze świadczeń zdrowotnych, poniesiemy część ich kosztów z własnej kieszeni. Mimo posiadania karty EKUZ, wydatki te nie zostaną nam zwrócone. Przykładowo, podróżując po Włoszech, powinniśmy wiedzieć, że we własnym zakresie musimy pokryć:

 •  pełny koszt lekarza pierwszego kontaktu,
 •  pełne koszty leczenia stomatologicznego,
 •  pełny koszt wezwania karetki,
 •  częściowy koszt ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 •  ryczałtowy lub pełny koszt lekarstw,
 •  pełny koszt transportu medycznego do Polski.
ubezpieczenie nnw

Co robić, jeśli wydarzy się wypadek podczas pobytu za granicą?

Racjonalne przygotowanie

Jeśli podczas podróży, urlopu czy wyjazdu służbowego zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, reagujmy adekwatnie do rodzaju zdarzenia. Przygotujmy się jednak do tego odpowiednio przed wyjazdem. Co powinniśmy zrobić?

 • zabezpieczmy się polisą ubezpieczeniową: wybierzmy właściwy wariant, zgodny z naszymi potrzebami i opłaćmy składkę,
 • zapoznajmy się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
 • wyróbmy kartę EKUZ (jeśli naszym celem podróży jest wyłącznie Europa),
 • zapoznajmy się z warunkami honorowania karty EKUZ,
 • dowiedzmy się o klimacie odwiedzanego kraju (dziennych temperaturach, niebezpiecznych owadach i zwierzętach) oraz obyczajach, miejscach, których nie należy zwiedzać, konfliktach i zamieszkach,
 • warto poradzić się lekarza na temat niezbędnych badań czy szczepień,
 • jeśli cierpimy na chorobę przewlekłą (np. astmę, cukrzycę, nadciśnienie) przed wyjazdem odwiedźmy specjalistę i uzyskajmy od niego zgodę na wyjazd,
 • spakujmy własną apteczkę,
 • przypomnijmy sobie zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • zapiszmy w telefonie obowiązujący w odwiedzanym kraju numer ratunkowy oraz numer do Centrum Alarmowego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiliśmy polisę,
 • nie zapomnijmy o dokumentach (można je skserować lub zeskanować i wysłać na swój adres mailowy).

Jaki pierwszy krok?

Racjonalne przygotowanie nie uchroni nas przed wpływem losu ale zdecydowanie ułatwi i usprawni nasze działanie. Jak postępować w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia? Zacznijmy od zorientowania się w sytuacji i ustalenia, czy mamy do czynienia z zagrożeniem życia. Jeśli tak, wówczas bezwzględnie przejdźmy do natychmiastowej eliminacji lub minimalizacji stanu zagrożenia. Tutaj przyda nam się wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy, znajomość numeru alarmowego. Pamiętajmy, ratując życie nie bójmy się prosić o pomoc. Łatwiej jest wspólnie działać i podejmować trudne decyzje. Gdy jednak wypadek nie zagraża życiu, mamy więcej czasu na przemyślenie każdego kroku, tak aby jego konsekwencje nie generowały niepotrzebnych kosztów.

Bez stresu z polisą

Jeśli wykupiliśmy ubezpieczenie turystyczne, to zaoszczędziliśmy sobie wiele stresu. Polecamy zwłaszcza Compense Voyage, ponieważ zawiera ona warianty z pomocą prawną, finansową i wsparciem tłumacza, co niezwykle ułatwia kontakty z miejscowymi instytucjami. Jaka jest kolejność postępowania? Pierwsze co powinniśmy zrobić, to wykonać telefon do Centrum Alarmowego ubezpieczyciela i zgłosić zdarzenie. Numer do centrum znajduje się zazwyczaj na polisie lub potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Konsultant naszego ubezpieczyciela wskaże nam kolejność postępowania oraz dostępne placówki, z których możemy bezpłatnie korzystać w ramach ochrony ubezpieczeniowej. Gdyby w pobliżu miejsca, w którym się znajdujemy nie była dostępna żadna, współpracująca z naszym ubezpieczycielem placówka medyczna, wówczas konsultant wyraża zgodę, abyśmy samodzielnie znaleźli pomoc lekarską. Następnie na podstawie oryginalnych faktur i rachunków możemy dochodzić zwrotu wydanych pieniędzy. Co istotne działajmy zawsze zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela, bowiem samodzielne wybory mogą okazać się podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Drożej bez polisy

Jeśli nie wykupiliśmy ubezpieczenia na wakacje, to pozostaje nam skorzystanie z karty EKUZ (wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Dzięki niej jesteśmy traktowani przez publiczną służbę zdrowia tak samo, jak obywatele kraju, w którym właśnie gościmy. Nie zawsze jednak jest to komfortowa sytuacja, bowiem większość państw stosuje tzw. współpłacenie, a więc procentowy udział pacjenta w kosztach leczenia (polecamy przeczytanie naszego artykułu na temat EKUZ). Oznacza to, że z pomocą rozwiązań unijnych i tak zapłacimy część kosztów z własnej kieszeni. W sytuacji, gdy nie posiadamy karty EKUZ lub gdy nie urlopujemy w państwie członkowskim jesteśmy zdani na zasobność własnych oszczędności. Koniecznie zapoznajmy się zatem przed wyjazdem z rozwiązaniami prawnymi, regulującymi funkcjonowanie służby zdrowia odwiedzanego kraju oraz wysokością kosztów leczenia. Miejmy świadomość, że dla podróżujących bywają one niebagatelnie wysokie.

 

NASTĘPNY

ubezpieczenie turystyczne, ubezpieczenie podróży, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie na wakacje, ubezpieczenie wakacyjne, ubezpieczenie na podróż, polisa turystyczna, EKUZ, koszty leczenia za granicą

EKUZ czy ubezpieczenie turystyczne?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Planując wyjazd za granicę kraju, bez względu na to, czy są to wakacje czy wyjazd służbowy, wręcz niezbędne wydaje się zabezpieczenie w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, zachorowania czy kradzieży. Konsekwencje tych zdarzeń są niebagatelnie kosztowne i przysparzają podróżującym wiele stresu. Kraje członkowskie Europy zabezpieczyły swoich obywateli na takie okoliczności, wydając Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).  EKUZ uprawnia do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń zdrowotnych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Pacjent dopłaca z własnej kieszeni

Czy karta EKUZ jest jednak wystarczającym rozwiązaniem dla podróżujących po Europie? Kiedy zagłębimy się w specyfikę zapisów unijnych, sformułowanie „korzystanie na koszt NFZ” przestaje być oczywiste. Przede wszystkim podróżujący musi wiedzieć, że nie wszystkie kraje członkowskie akceptują kartę EKUZ. Wyjątki to:

 •   w Danii na Wyspach Owczych, Wyspach Faro, Grenlandii,
 •   w Wielkiej Brytanii na Wyspach Normandzkich: Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Sark oraz Wyspie Man.

Poza tym korzystanie z opieki zdrowotnej w różnych krajach członkowskich normują niejednolite przepisy. Większość państw  stosuje na różnym poziomie tzw. współpłacenie, co oznacza, że pacjent ponosi część kosztów opieki medycznej. Zazwyczaj dopłaca się określony procent do porad lekarskich, leków, ryczałty w przypadku pobytu w szpitalu. Przeważnie podróżny poniesie cały koszt wezwania karetki i pomocy stomatologicznej. Zatem jeśli odwiedzamy kraj, stosujący system współpłacenia, korzystając ze świadczeń zdrowotnych, poniesiemy część ich kosztów z własnej kieszeni. Mimo posiadania karty EKUZ, wydatki te nie zostaną nam zwrócone. Przykładowo, podróżując po Włoszech, powinniśmy wiedzieć, że we własnym zakresie musimy pokryć:

 •  pełny koszt lekarza pierwszego kontaktu,
 •  pełne koszty leczenia stomatologicznego,
 •  pełny koszt wezwania karetki,
 •  częściowy koszt ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 •  ryczałtowy lub pełny koszt lekarstw,
 •  pełny koszt transportu medycznego do Polski.

Podróżujący powinien mieć świadomość, że w większości państw członkowskich w ramach systemu publicznego nie jest finansowany transport karetką, świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego, zwłaszcza ratownictwa górskiego. NFZ nie pokrywa także kosztów transportu medycznego do Polski.

Odmowy honorowania

Ze względu na to, że karty EKUZ wydawane przez kraje wspólnot mogą się różnić, istnieje ryzyko nieuznania polskiego EKUZ przez inne państwa. Przypadki takie zdarzają się często w Niemczech. Dlaczego? Polska karta EKUZ nie zawiera mikroprocesora, którym charakteryzują się karty niemieckie. Prowadzi to odmowy honorowania karty i konieczności interwencji odpowiednich instytucji. W Polsce natomiast nie jest honorowana karta austriacka, ponieważ nie zawiera danych osobowych jej posiadacza.

Tylko placówki publiczne

Warto również aby podróżujący wiedział, że w ramach karty EKUZ  może skorzystać  z opieki wyłącznie w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują̨ w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia odwiedzanego państwa. Co ważne o kartę EKUZ może wnioskować tylko osoba ubezpieczona (z wyjątkami  określonymi ustawą).

Zalety

Niewątpliwie jednak EKUZ posiada także zalety. Przede wszystkim jest bezpłatna i można wykorzystać ją wielokrotnie w czasie określonym dla posiadacza:

 •  12 miesięcy dla osób ubezpieczonych,
 •   6 miesięcy dla osób nieubezpieczonych uprawnionych na podstawie przepisów krajowych,
 •  5 lat dla emerytów.

EKUZ nie posiada określonych górnych limitów kosztów leczenia. Nie musimy się więc obawiać, że nasze ubezpieczenie nie pokryje zbyt wysokich kosztów leczenia.

Ubezpieczenie turystyczne

Wobec powyższych cech EKUZ radzimy jednak zabezpieczyć się polisą turystyczną renomowanego towarzystwa. Głównie ze względu na fakt licznych dopłat, jakimi system obarcza podróżującego, zmuszonego do skorzystania z pomocy medycznej odwiedzanego państwa. Ubezpieczenie turystyczne rekomendujemy również z racji o wiele szerszego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczony może korzystać z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych, a nie wyłącznie publicznych. Poza koniecznością skorzystania z opieki medycznej, ubezpieczony może również liczyć na ochronę w innych stresujących wypadkach, takich jak zagubienie czy kradzież bagażu (w tym także telefonu komórkowego). Ponadto ubezpieczenie na podróż przeważnie obejmuje:

 •  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas zagranicznego wyjazdu,
 •  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 •  pakiet świadczeń związanych z transportem medycznym,
 •  pomoc prawną, finansową,
 •  wsparcie tłumacza,
 •  ubezpieczenie licznych aktywności turystycznych.

Ubezpieczenie wyjazdu może również zawierać opcję ubezpieczenia domu lub mieszkania przed kradzieżą czy zdarzeniami losowymi (pożar, zalanie) na czas naszej podróży. Polisy turystyczne kosztują niewiele w stosunku do kosztu całych wakacji, a zakup polisy online zajmuje zaledwie 5 minut. Jeśli w gorączce przygotowań do wyjazdu, zapomnimy o ubezpieczeniu, możemy dokonać prostego, szybkiego zakupu tuż przed wyjazdem. Jeśli chodzi o kartę EKUZ, urzędy w okresie wakacyjnym, tj. od czerwca do września, wydłużają okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku do 10 dni roboczych (nie wspominając o długich kolejkach przy osobistym odbiorze), a więc jej wyrobienie należy koniecznie zaplanować wcześniej.

Lepsza polisa ubezpieczeniowa

Zatem lepiej podróżować po Europie z kartą EKUZ czy z ubezpieczeniem turystycznym? W naszej ocenie, druga opcja daje zdecydowanie większą pewność, że jeśli przydarzy nam się przykry wypadek, nie uszczupli to poważnie naszych oszczędności.

 

NASTĘPNY