ubezpieczenia oc zawodowe ubezpieczenia dla księgowych ubezpieczenia dla biur rachunkowych ubezpieczenia dla biur usług płatniczych ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych ubezpieczenia dla rzeczoznawców

Czynności doradztwa podatkowego

Biuro rachunkowe może wykonywać czynności doradztwa podatkowego związane z prowadzeniem ksiąg i deklaracji podatkowych bez konieczności posiadania uprawnień doradcy. Ustawa deregulacyjna podzieliła zakres kompetencji, jakie pozostały na wyłączność licencjonowanych doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów czy biegłych rewidentów.

Na czym polega różnica?

W gestii tych podmiotów ustalono możliwość udzielania porad, opinii, wyjaśnień na zlecenie klientów w zakresie obowiązków podatkowych. Ponadto podmioty licencjonowane mogą również reprezentować swoich klientów przed organami administracji publicznej. Biuro rachunkowe natomiast może bez przeszkód prowadzić w imieniu swoich klientów księgi podatkowe oraz inne ewidencje, opracowywane w celach podatkowych. W tym zakresie biuro rachunkowe może także na podstawie pełnomocnictwa klienta sporządzać i podpisywać zeznania i deklaracje podatkowe. Czynności te nie wymagają certyfikatu. Nie oznacza to jednak, że uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego wyklucza prowadzenie biura rachunkowego lub wykonywanie zawodu księgowego. Podstawową różnicą oddzielającą wykonywanie czynności podatkowych od doradztwa podatkowego wydaje się możliwość udzielania porad czy opracowywania opinii pod kątem optymalizacji rozliczeń podatkowych. Ta kompetencja wyraźnie zarezerwowana jest dla doradców podatkowych.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności doradztwa podatkowego.

Prowadząc biuro rachunkowe, zobowiązany jesteś do spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biura. Zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC biura rachunkowego nie obejmuje jednak czynności doradztwa podatkowego. To oznacza, że jeśli biuro rachunkowe popełni błąd w zakresie na przykład prowadzenia ksiąg podatkowych, to mimo opłacanego ubezpieczenia, szkody wobec klienta będzie musiało pokryć z własnych środków. Wypracowane przez nas rozwiązanie umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem także ochrony dla czynności doradztwa podatkowego. W ten sposób biuro rachunkowe zabezpiecza w pełni swój interes.

NASTĘPNY

Jakie ubezpieczenie?

Prowadzę biuro rachunkowe, które zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości, ale posiadam też podmioty, którym prowadzę księgowość „uproszczoną”, naliczam wynagrodzenia, sporządzam deklaracje PIT dla pracowników. Jakie ubezpieczenie powinienem/powinnam kupić, aby mieć pełną ochronę?

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, są zobowiązane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r., do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek prowadzenia tej działalności.

W powyższym przypadku należy wykupić obowiązkowe OC działalności biura rachunkowego, gdzie warto podnieść sumę ubezpieczenia (OC nadwyżkowe), ze względu na niską sumę gwarancyjną określoną w Rozporządzeniu (10.000EUR). Z racji tego, że w zakresie obowiązkowego OC nie są objęte ochroną czynności związane z prowadzeniem uproszczonej księgowości oraz sporządzaniem PIT, zaleca się zawarcie polisy z zakresem:

  1. ubezpieczenie czynności doradztwa ubezpieczenia,
  2. kadry i płace.

Jakie ubezpieczenie wykupić?

Jakie ubezpieczenie wykupić, jeśli prowadzę małą firmę, zajmującą się „uproszczoną księgowością” KPiR, JPK, ewidencją VAT, sporządzeniem PIT, naliczaniem wynagrodzeń?

Podmioty, które zajmują się tylko i wyłącznie prowadzeniem „uproszczonej księgowości” nie mają obowiązku zawierania polisy OC. Wskazane jest jednak ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego oraz kadr i płac.