Certyfikat zawodowy

Czy muszę mieć certyfikat zawodowy, aby zawrzeć ubezpieczenie OC księgowego etatowego?

Nie, ubezpieczenie może zawrzeć każdy pracownik. Pracownik to w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania. Za Pracownika uważa się również osoby fizyczne zatrudnione na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umowy cywilnoprawnej