Oblicz składkę         lub         Wznów polisę

Co zyskuję wybierając ubezpieczenie OC rzeczoznawcy majątkowego?

 • Proponujemy ochronę ubezpieczeniową w oparciu o sumy ubezpieczenia w wysokości 500.000zł, 1.000.000zł lub 3.000.000zł. Wysokość składki za jednostkowe ubezpieczenie ustala się w zależności od zadeklarowanej przez ubezpieczającego sumy gwarancyjnej i jest ona niezależna od ilości wydawanych opinii w ciągu okresu ubezpieczenia.
 • Gwarantujemy ochronę ubezpieczeniową u sprawdzonego Ubezpieczyciela w PZU S.A.

Zakres ubezpieczenia OC rzeczoznawcy majątkowego w związku z sporządzaniem operatu szacunkowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego oraz z procesem szkoleń i praktyk zawodowych.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Komisji Arbitrażowych i Komisji Opiniujących działających w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz w ramach stowarzyszeń zrzeszonych w Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z oceną prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego zgodnie z art. 157 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz stowarzyszeń zrzeszonych w Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z organizacją i przeprowadzaniem procesu szkoleń i praktyk zawodowych.
 • Do umów ubezpieczenia określonych w ust. 1 mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia OC dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016r. Zarządu PZU SA wraz z klauzulą czystych strat finansowych w brzemieniu:
  „1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
  2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody:
  1) powstałe w następstwie działania nieobjętej umową ubezpieczenia,
  2) wynikające z niedotrzymania terminów.
 
 

Jak kupić ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

 • Jeśli kupujesz po raz pierwszy:
KROK 1 – Oblicz składkę
Wybierz „Skalkuluj składkę” i uzupełnij wszystkie pola niezbędne do obliczenia składki.
Oblicz składkę
Zaznacz interesującą Cię składkę i następnie wybierz „Przejdź dalej”. Różnice między dwoma zakresami ubezpieczeń znajdziesz tutaj.
KROK 2 – Zarejestruj się i wypełnij wniosek
Aby dokonać zakupu zarejestruj się i wypełnij wniosek online.
KROK 3Opłać składkę
Twój wniosek o zawarcie ubezpieczenia zostanie zaakceptowany w najbliższym dniu roboczym. Polisa w wersji papierowej zostanie wysłana do Ciebie na podany we wniosku adres. Znajdziesz ją też w zakładce „POLISY”. Na polisie znajdziesz numer konta, składkę oraz termin płatności (14 dni od daty złożenia wniosku).
Krok 4Wyślij dokumenty
Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podpisz otrzymaną od nas polisę. Podpisany wniosek wraz z polisą wyślij do nas na adres:
 • Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o. o.,                                             ul. Słoneczna 15A, 60-286 Poznań
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od wybranej późniejszej daty. W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.
 • Jeśli chcesz wznowić ubezpieczenie
KROK 1 – Zaloguj się
Zaloguj do swojego konta. Login to Twój adres mailowy podany przy rejestracji.
KROK 2 – Wypełnij wniosek online
Uzupełnij wszystkie pola niezbędne do zakupu polisy.
KROK 3Opłać składkę
Twój wniosek o zawarcie ubezpieczenia zostanie zaakceptowany w najbliższym dniu roboczym. Polisa w wersji papierowej zostanie wysłana do Ciebie na podany we wniosku adres. Znajdziesz ją też w zakładce „POLISY”. Na polisie znajdziesz numer konta, składkę oraz termin płatności (14 dni od daty złożenia wniosku).
Krok 4Wyślij dokumenty
Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podpisz otrzymaną od nas polisę. Podpisany wniosek wraz z polisą wyślij do nas na adres:
 • Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o. o.,                            ul.Słoneczna 15A, 60-286 Poznań

Sprawdź pozostałe propozycje ubezpieczenia dla rzeczoznawców majątkowych.

Sprawdź