Pracuj z nami!

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy osób na stanowisko:

Specjalista ds. Sprzedaży

Idealny Kandydat to Osoba, która:

 •  Lubi pracę w zespole i potrafi budować relacje z Klientem.
 •  Ceni niekorporacyjną atmosferę w miejscu pracy.
 •  Potrafi pracować w zespole i dążyć do wspólnego osiągnięcia celu.
 •  Jest zorientowana na cel, kreatywna i skuteczna w działaniach.
 • Chce zdobywać nowe umiejętności.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Pozytywnego podejścia do nowych zadań oraz chęci do nauki.
 • Umiejętności budowania bardzo dobrych relacji z Klientami.
 • Zaangażowania, profesjonalizmu w działaniu.
 • Znajomości obsługi programów Word i Excel.
 • Wysokiej kultury osobistej.
 • Umiejętności negocjacyjnych.
 • Niekaralności.

Podstawowe zadania na tym stanowisku to:

 • Budowanie i utrzymywanie długoterminowych relacji z Klientami.
 • Zawieranie umów ubezpieczeń.
 • Wsparcie działań marketingowych przy wdrażaniu nowych rozwiązań.
 • Kompleksowa obsługa Klientów w oparciu o najwyższe standardy.

Gwarantujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę.
 • Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie.
 • Możliwości wykazania się kreatywnością i wdrażaniem własnych pomysłów.
 • Dobrą, niekorporacyjną atmosferę w miejscu pracy.
 • Szkolenia oraz możliwości zdobywania nowych umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro@wpsu.pl z dopiskiem „Specjalista ds. sprzedaży”.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV należy dopisać treść zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń sp. z o.o., moich danych osobowych wskazanych dla potrzeb tej i przyszłych rekrutacji (tylko jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przyszłe rekrutacje) prowadzonych przez ten podmiot. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie przez skierowanie oświadczenia na adres email: odo@wpsu.pl lub przez wysłanie pisma na adres siedziby Administratora danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszego procesu rekrutacyjnego jest Wielkopolski Serwis Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Słoneczna 15a, 60-286 Poznań. Dane osobowe będą przetwarzane na następujących zasadach:

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

1 dla celów związanych z prowadzoną rekrutacją – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

2. dla celów związanych z przyszłymi rekrutacjami – na podstawie zgody, o ile zostanie ona udzielona – art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO

3. dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o pracę – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) (RODO)

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji a jeśli po jego zakończeniu zawarta zostanie umowa o pracę do czasu zakończenia zatrudnienia i przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pracę lub dotyczących tych roszczeń sporów, nie krócej niż będą tego wymagały przepisy prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda na wykorzystywanie na potrzeby kolejnych rekrutacji, dane przestaną być wykorzystywane z chwilą jej wycofania nie później jednak niż po upływie 1 roku od przekazania danych.

Dane będą przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.