Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw

Adresatami oferty są rolnicy i przedsiębiorstwa rolne, realizujący ubezpieczenia upraw roślin, którym z tego tytułu przysługują dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia rolnicze gwarancją bezpieczeństwa finansowegoAkcja promocyjna – patrz regulamin

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych realizowane jest w oparciu Ustawą o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz. 1249 z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązany jest do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw.
Każdy rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych i ubezpieczający przynajmniej 50% powierzchni upraw uzyska z budżetu państwa dopłatę do składki ubezpieczeniowej do 50% a od 2016r. przewiduje się podniesienie jej wysokości do 65%.

UWAGA: W odniesieniu dla tzw. przedsiębiorstw dużych, możliwe jest wystawienie polisy z dopłatą budżetu państwa. Jest to uwarunkowane otrzymaniem przez to przedsiębiorstwo decyzji z Ministerstwa Rolnictwa. Informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być następujące uprawy rolne:

zboża
kukurydza
rzepak
rzepik
ziemniaki
buraki cukrowe
tytoń
chmiel
warzywa gruntowe
drzewa i krzewy owocowe
truskawki
rośliny strączkowe

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia upraw realizowane są od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, wskazane w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Napisz do nas – Twoją sprawą zajmiemy się niezwłocznie (link)