Funkcjonariusze publiczni

Funkcja ubezpieczenia OC funkcjonariusza publicznego

Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych wychodzi naprzeciw potrzebom osób, których Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173), obciąża taką odpowiedzialnością do wysokości rocznego wynagrodzenia.

Korzyści z ubezpieczenia

• gwarancja pokrycia uzasadnionych roszczeń uprawnionego ku temu podmiotowi do wysokości rocznego wynagrodzenia lub jego dwukrotności (podwojenie sumy gwarancyjnej – opcja dodatkowa),
• możliwość ubezpieczenia minionych okresów nawet od początku funkcjonowania Ustawy! (klauzula daty retroaktywnej – opcja dodatkowa),
• pokrycie kosztów pomocy prawnej ponad sumę gwarancyjną (dodatkowy limit w cenie!),
• pokrycie odpowiedzialności zakładu aż do przedawnienia roszczeń! (Act committed trigger),
• automatyczne pokrycie ubezpieczeniowe dla części odpowiedzialności pracowniczej.

Propozycja nasza jako jedyna na rynku oferuje ubezpieczenie RETRO czyli możliwość ubezpieczenia minionych okresów (nawet od początku funkcjonowania Ustawy!)