Biura usług płatniczych

OC obowiązkowe

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 20 kwietnia 2012 r. poz. 434).
Obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych.

Korzyści:

ubezpieczenie renomowanej firmy ubezpieczeniowej,
najtańsza na rynku polisę OC spełniająca wymagania KNF,
oszczędność czasu dzięki uproszczonej procedurze zawarcia ubezpieczenia,
rozłożenie płatności składki na raty,
żadnych innych wymagań formalnych.