Obsługiwane programy

Na podstawie odrębnych porozumień z zakładami ubezpieczeń obsługujemy programy ubezpieczeniowe dedykowane określonym grupom odbiorców.

Programy te są konstruowane specjalnie na potrzeby tych grup. Głęboka analiza potrzeb w zestawieniu z możliwościami rynku ubezpieczeniowego dają optymalny rezultat – ofertę ubezpieczeniową o zwariantowanym zakresie (konfiguracja ubezpieczenia do wyboru przez ubezpieczającego) w bardzo dobrej cenie.

Naszym dodatkowym atutem jest unikalny na rynku sposób obsługi:

frontin
kliknij link frontin.pl do naszego systemu transakcyjnego

Samoobsługa pozwala na zakup ubezpieczenia w miejscu, czasie i cenie, jakie odpowiadają kupującemu.