Nasze programy

Biura rachunkowe

W ofercie między innymi: obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego (10.000 Euro), dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe (do 1 mln zł), ubezpieczenie Kadry i Płace oraz Podatki (do 1 mln zł). Odpowiedzialność za podwykonawców oraz szkody w … [Czytaj dalej...]

Biura usług płatniczych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura usług płatniczych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących usługi płatnicze (Dz. U. z 20 … [Czytaj dalej...]

Funkcjonariusze publiczni

Ubezpieczenie OC funkcjonariuszy publicznych wychodzi naprzeciw potrzebom osób, których Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 Nr 34, poz. 173), obciąża … [Czytaj dalej...]

Pośrednicy nieruchomości

Zakres ubezpieczenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626), dodatkowo rozszerzony o: - rezygnację z … [Czytaj dalej...]

Zarządcy nieruchomości

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządców nieruchomości z dnia 12 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 205, poz. 1359), dla … [Czytaj dalej...]

Producenci rolni

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych realizowane w oparciu Ustawą o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 150 poz. 1249 z późniejszymi zmianami. Rolnik, który uzyskał płatności … [Czytaj dalej...]